Konsumenternas resultattavla 2013 publiceras av Europeiska kommissionen

Det finns fortfarande stora variationer mellan EU-länderna vad gäller konsumentskyddet. Bara 35 % av alla européer känner att de tryggt kan köpa produkter från andra EU-länder på nätet och sju av tio konsumenter vet inte vad de ska göra om de får produkter de inte har beställt.

Bland annat dessa resultat ingår i årets resultattavla över konsumentvillkor  (Consumer Conditions Scoreboard) som publiceras av Europeiska kommissionen.

Läs mera:
Kommissionens pressmeddelande 23.7.2013