Konsumentombudsmannen: Kreditgivare måste kontrollera kreditsökandes kreditvärdighet

Innan en kredit beviljas måste kreditgivaren bedöma om den konsument som ansöker om kredit kan återbetala den. Om externa tjänster används vid bedömningen får dessa tjänster inte medföra olägenheter för konsumenten.

Konsumentombudsmannen har kartlagt vilka slags förfaranden som används inom kreditbranschen vid beviljande av krediter. Utifrån kartläggningen har konsumentombudsmannen påmint hela branschen om spelreglerna för kreditgivning.

Enligt konsumentskyddslagen ska kreditgivaren innan krediten beviljas bedöma om konsumenten har förutsättningar att fullgöra sina skyldigheter enligt kreditavtalet. Från den 1 juni 2013 har kreditgivarna varit skyldiga att bedöma kreditvärdigheten noggrannare än tidigare också i fråga om små krediter.

För bedömningen måste kreditgivaren skaffa tillräckliga uppgifter om konsumentens inkomster, utgifter, skulder, tillgångar och eventuella borgensansvar. Kreditgivaren måste också vidta skäliga åtgärder för att säkerställa att de uppgifter som konsumenten anger är riktiga. Det räcker inte att den kreditsökande uppger sig ha regelbundna inkomster, utan kreditgivaren måste beroende på situation be om exempelvis ett löne- eller pensionsintyg.

Konsumentombudsmannen kommer under det här året att övervaka att kreditbranschen följer bestämmelserna om kreditgivning och kommer vid behov att vidta åtgärder.

Konsumentombudsmannen har uppmärksammat kreditgivarna också på att användningen av externa tjänster vid bedömning av kreditvärdigheten inte får medföra olägenheter för konsumenterna. Det kan ske exempelvis om konsumenten blir tvungen att överlåta sina nätbankskoder till en extern tjänst för att få sin kreditvärdighet bedömd. Då bryter konsumenten samtidigt mot avtalsvillkoren för nätbankskoderna och mot bestämmelserna i betaltjänstlagen.

Konsumenterna bör också själva läsa sin egen banks anvisningar om säker användning av nätbankskoderna och försäkra sig om vilka tjänster man tryggt kan använda med nätbankskoderna.

Läs mer:
Övervakningskampanj har avslöjat brister i marknadsföringen av konsumentkrediter (Meddelande från KKV 30.5.2013)
Tärkeitä uudistuksia perintä- ja pikaluottolainsäädäntöön (Konsumentombudsmannens nyhetsbrev 1/2013, på finska)Konsumentkrediter vid marknadsföring av varor och tjänster (Konsumentombudsmannens riktlinjer)