Konsumentombudsmannen och SMAL/RBFF förhandlade nya allmänna paketresevillkor

Lagen om kombinerade resetjänster ersätter 1.7.2018 den tidigare lagen om paketresor och därför har även de allmänna villkoren för paketresor förnyats. De nya villkoren för paketresor har förhandlats fram av konsumentombudsmannen och Resebyråbranschens Förbund i Finland rf (RBFF) och dessa fastställer miniminivån för rimliga villkor. Researrangören kan även erbjuda konsumenten bättre villkor. Standardvillkoren kompletterar lagstiftningen och de gäller i situationer som antas orsaka flest dispyter såsom ändringar i avtal, felaktigheter och avbokning av resa.

De allmänna villkoren för paketresor tillämpas på sådana paketresor som avses i lagen och som är kombinationer av minst två resetjänster som köps till ett gemensamt pris. Resetjänster avser flyg eller annan transport, logi, hyrbil eller annan extratjänst, t.ex. utflykt. Paketresa utgörs av exempelvis flyg och hotellrum som köps samtidigt, likaså exempelvis av bokning av färjeresa och hyrbil samtidigt.

Allmänna paketresevillkor tillämpas av RBFF:s företagsmedlemmar som huvudsakligen står för försäljningen av paketresor till finländarna, men även företag som inte hör till SMAL kan ta dem i bruk. Standardvillkoren tillämpas på avtal som slutits 1.7.2018 eller senare.

“Vi ansåg att det var viktigt att förhandla fram nya standardvillkor för en bransch som gör väldigt många avtal varje år. Villkoren minskar oenigheter och underlättar lösningen av dem i situationer där lagen inte ger några svar”, konstaterar konsumentombudsman Antti Neimala.

“Lagstiftningen om paketresor är tung och invecklad för företagen i branschen, och från början av juli omfattar den allt fler aktörer och resor. För företagen i resebranschen är det viktigt att man tillsammans med myndigheten kan skapa en överskådlig verksamhetsmiljö genom resevillkoren så att företagen vet hur de ska agera.”, tillägger Heli Mäki-Fränti, verkställande direktör för SMAL/RBFF.

Ändringar i avbokningsrätten

I och med den nya lagen utvidgas konsumentens rätt till avbokning. Konsumenten har rätt att när som helst och utan särskild orsak frånträda ett paketreseavtal innan resan börjat. Vid avbokning får researrangören ändå ta ut en rimlig avbokningsavgift som ska betalas även då konsumenten har en befogad anledning att avboka resan, exempelvis på grund av egen eller nära anhörigs allvarliga sjukdom eller olycka. Tidigare har man vanligen i dessa situationer endast behövt betala en expeditionsavgift.

I de nya paketresevillkoren har avbokningsavgiften standardiserats efter när konsumenten avbokar resan. På så sätt vet man avgiften redan i förväg och man behöver inte räkna ut den på nytt varje gång. I praktiken lönar det sig för konsumenten att alltid ta en reseförsäkring med avbeställningsskydd, för på så sätt kan man minska de ekonomiska riskerna exempelvis i sjukdomsfall.

Konsumenten har som tidigare rätt att avbeställa resan utan avgift om det på semesterorten händer något exceptionellt, exempelvis en naturkatastrof, som på ett betydande sätt inverkar på om resan förlöper som avtalat.

Mer information:

  • Allmänna paketresevillkor (tillämpas på avtal som slutits 1.7.2018 eller senare)
  • Konsumentskyddet för resor ändras sommaren 2018. Konsumentombudsmannens nyhetsbrev 2/2018. (på finska)
  • Konsumentombudsman /Konkurrens- och konsumentverket
    Biträdande direktör Katri Väänänen, tfn 029 505 3192, förnamn.efternamn@kkv.fi
  • Resebyråbranschens Förbund i Finland rf (SMAL/RBFF)
    Verkställande direktör Heli Mäki-Fränti, tfn 09 4133 3550, förnamn.efternamn@smal.fi