Konsumentskyddet inom mobilspel tog ett kliv framåt

Europeiska kommissionen och EU-ländernas konsumentmyndigheter har förhandlat i ett år med spelindustrins aktörer om problem som hänför sig till nät- och mobilspel.Som ett resultat av förhandlingarna har Apple och Google ändrat sin praxis.

Konsumenter över hela Europa har stött på olika problem när de spelat nät- och mobilspel. Spel har marknadsförts som gratisspel, trots att de i praktiken inte kan spelas ordentligt utan avgiftsbelagda funktioner. I vissa spel har barn kunnat ådra sig betydande räkningar av misstag eller utan en förälders godkännande. Spelföretag har även debiterat konsumenters kreditkort utan konsumentens kännedom.

Europeiska kommissionen och EU:s nätverk av konsumentmyndigheter (CPC, Consumer Protection Cooperation) har under 2014 förhandlat med representanter för Apple, Google och det europeiska förbundet för spelutvecklare (The Interactive Software Federation of Europe, ISFE). Man har krävt att företagen förbinder sig att beakta konsumenternas rättigheter i sin verksamhet.

Google och Apple förband sig i juli 2014 att informera konsumenterna tydligare om spelens verkliga kostnader och att bättre identifiera minderåriga kunder. Därefter har båda bolagen också gjort ändringar i andra av sina kutymer. Ingetdera av bolagen använder längre ordet gratis intill ett spel eller dess nedladdningsknapp, om köp behöver göras via appar i spelet. Båda företagen har också informerat sina apputvecklare om vilka krav lagen ställer och gjort eller förbundit sig att göra ändringar i sina faktureringssystem.

Kommissionen och de nationella konsumentmyndigheterna anser att företagens förbindelser är välkomna. Man ämnar ändå fortsättningsvis följa upp läget för att se om företagen ändrar praxis i enlighet med sina löften.

In-app purchases: European Commission and Member States welcome new proposals from main industry players, Kommissionens meddelande 22.12.2014

Läs mer:

KKV:s meddelande på finska 21.7.2014 Google parantaa käytäntöjään internet- ja mobiilipeleissä – Applen kanssa neuvottelut jatkuvat

KKV:s meddelande 27.2.2014 Konsumentmyndigheterna i EU och kommissionen: Konsumentskyddet för mobilspel måste förbättras