Kunskap ökar säkerheten vid köp på nätet

Nätköp är behändigt, men det kräver även vaksamhet och kunnande av konsumenten. I kampanjen Tieto lisää turvaa (Kunskap ökar säkerheten), som inleds idag, fäster man uppmärksamhet vid frågor som den som köper på nätet borde ha klart för sig före ett köp. Bakom kampanjen står ett antal finländska tillsynsmyndigheter.

Kampanjens slogan är ”Tässä kaupungissa ei ole seriffiä” (I den här stan finns det ingen sheriff). Meningen syftar på att näthandel i värsta fall kan vara rena rama vilda västern, där ingen övervakar produkternas säkerhet eller tryggar konsumentens rätt. För köparen kan det komma som en överraskning att finländskt konsumentskydd inte når överallt och att finländska tillsynsmyndigheter inte kan ingripa i andra än finländska webbutikers produkter samt nätbutikers marknadsföring och avtalsvillkor på andra språk än finska och svenska.

I ett typfall av nätbedrägeri får kunden inte den produkt som hen har beställt och betalt på förhand, och säljaren går inte heller lägre att få tag på.

I värsta fall kan man på nätet hitta en produkt som i Finland och inom EU har dragits bort från marknaden som livsfarlig. I stället för en äkta produkt kan ett paket innehålla olika produktförfalskningar. På nätet kan en produkt se likadan ut som en produkt i en fysisk butik, men tillverkaren har i själva verket avsett att det aktuella produktpartiet ska säljas på andra marknader, varvid produkten inte nödvändigtvis lämpar sig till exempel för väderförhållanden eller nätspänning i Finland. Om en produkt inte uppfyller säkerhetskraven och butiken står utom räckhåll för myndigheterna, ansvarar konsumenten själv för eventuell skada.

I kampanjen ges konsumenterna praktiska tips för nätköp och anvisningar för hur man identifierar en ansvarsfull butik och en tillförlitlig produkt på webben.

Kampanjen syns på nätet

På kampanjwebbplatsen www.tietolisaaturvaa.fi finns grundläggande information och tips om köp på nätet. Kampanjens webbannonser visas i webbpublikationer 1.–17.12.2014. Dessutom sprids kampanjen i sociala medier bland annat via videor och en Instagram-tävling.

Huvudsakliga samarbetspartner för kampanjen är Konkurrens- och konsumentverket (KKV), Trafiksäkerhetsverket (Trafi), Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Strålsäkerhetscentralen (STUK), Tullen och Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och den stöds även av förbundet Finsk Handel.

Kampanjavideor:
http://youtu.be/Qs9tqXcwhHo
http://youtu.be/TkVZeowhdVI

Mer information:
www.tietolisaaturvaa.fi (på finska)