Många har kontaktat konsumentmyndigheterna om dejtingtjänsten Firstdate

Dejtingtjänsten Firstdate har debiterat månadsavgifter av konsumenter, fast de har sagt upp sitt medlemskap. Företaget har inte svarat på konsumentombudsmannens begäranden om utredning.

Konsumentombudsmannen och konsumentrådgivningen har kontaktats cirka 60 gånger angående dejtingstjänsten Firstdate. Bakom tjänsten finns svenska Firstdate International Ab.

Tjänsten har marknadsförts med ett introduktionserbjudande på 0,10 €. På webbplatsen har man dock inte tydligt klargjort vilket slags avtal konsumenter som beställer introduktionserbjudandet förbinder sig till, och till vilket pris.

Konsumenterna har debiterats månadsavgifter på 24,90 eller 28,90 euro, även efter att de har sagt upp sitt medlemskap. Trots att tjänsten är på finska har företaget inte godkänt reklamationer på finska, utan krävt att konsumenterna kontaktar dem på engelska.

Konsumentombudsmannen bad Firstdate International Ab om en utredning av problemen med företagets marknadsföring, avtalsvillkor och fakturering i augusti 2013. Företaget skickade inte in någon utredning inom utsatt tid och reagerade inte heller på konsumentombudsmannens uppmaningar.

I november 2013 skickade konsumentombudsmannen ännu en begäran om utredning med mottagningsbevis som var förenad med ett vite på 5 000 euro till Firstdate International Ab. Företaget kunde emellertid inte nås, och begäran om utredning returnerades till Konkurrens- och konsumentverket. Eftersom konsumentombudsmannen inte har kunnat höra Firstdate International Ab om vitet eller fatta beslut om att vitet ska dömas ut, har man tvingats avsluta behandlingen av ärendet.

Konsumentombudsmannen har lämnat in en ansökan om åtgärder till svenska konsumentmyndigheten och den svenska avdelningen inom nätverket av europeiska konsumentcentrum (ECC-Net). Hittills har ECC-Net inte heller fått kontakt med företaget.

Konsumenterna kan kontakta banken eller det kreditkortsbolag som beviljat deras kreditkort och kräva ersättning för de avgifter Firstdate debiterat. Den som beviljat kreditkortet har en skyldighet att betala tillbaka pengar som dragits från konsumentens kreditkort om ett företag inte levererar en beställning, inte ersätter tydliga fel på en produkt, inte svarar på en reklamation eller om konsumenten inte får kontakt med företaget.