Marknadsdomstolen förbjöd Nokian Renkaat att använda vilseledande däckmärkning

Nokian Renkaat får inte använda den däckmärkning som företaget själv utvecklat i konsumentinriktad marknadsföring av bildäck, om inte märkningen tydligt skiljer sig från EU-däckmärkningen.

Nokian Renkaat hade i marknadsföringen av sina däck använt företagets egen däckmärkning, vars syfte var att beskriva däckens lämplighet för vinterföre. Märkningen påminde väldigt mycket om den officiella EU-däckmärkning som har varit obligatorisk sedan november 2012.

Konsumenterna kunde i marknadsföringen av Nokian Renkaat få en vilseledande bild av att däcken skulle uppfylla EU-däckmärkningens krav på testade och klassificerade däck. Nokian Renkaats egen däckmärkning gav inte heller en tillförlitlig bild av däckens egenskaper jämfört med andra tillverkares EU-märkta däck.

Den officiella och opartiska EU-däckmärkningen ökar konsumenternas förtroende för däckens egenskaper. I egenskap av enda godkända metod gör den systemet tydligare och ökar däckmärkningarnas begriplighet. Däcktillverkarnas egna däckmärkningar som kan förväxlas med den officiella märkningen kan däremot försvaga systemet trovärdighet.

Konsumentombudsmannen ansåg att Nokian Renkaats marknadsföring stred mot konsumentskyddslagen och förde ärendet till marknadsdomstolen för avgörande. Marknadsdomstolen förbjöd Nokian Renkaat att använda den däckmärkning som företaget själv utvecklat i konsumentinriktad marknadsföring av bildäck, om inte märkningen tydligt skiljer sig från EU-däckmärkningen.

Nokian Renkaat Oyj har meddelat att företaget har upphört att använda sin däckmärkning och att den inte kommer att användas framöver.

Läs mer:
Konsumentombudsmannen drog Nokian Renkaat inför marknadsdomstolen, KKV:s meddelande 13.2.2013