Marknadsdomstolen förbjöd XXL:s vilseledande marknadsföring

Markkinaoikeus on 27.6.2018 antamallaan päätöksellä kieltänyt urheiluvälineliike XXL Sports & Outdoor Oy:tä (XXL) johtamasta kuluttajia harhaan esittämällä markkinoinnissaan toteennäyttämättömiä väitteitä tuotteidensa hintojen edullisimmuudesta.

Kuluttaja-asiamies katsoi vuonna 2014, että urheiluvälineliike XXL:n esittämät tuotteiden edullisemmuutta koskevat väitteet yhdessä hinnanerotusta koskevan lupauksen kanssa olivat kuluttajien kannalta harhaanjohtavia. Esimerkiksi hintalupausta koskevista tuotteista vain noin puolet löytyi muiden yritysten tarjonnasta. XXL loi markkinoinnillaan mielikuvaa hintaedusta, jota ei ollut varmuudella olemassa. Kuluttaja-asiamies vei XXL:n markkinaoikeuteen, koska yritys ei muuttanut markkinointiaan kuluttaja-asiamiehen vaatimusten mukaiseksi.

Markkinaoikeus hylkäsi kuluttaja-asiamiehen vaatimuksen 24.11.2015 katsottuaan, että XXL:n markkinoinnissaan käyttämän hintalupauksen sanamuoto ei johtanut kuluttajaa harhaan. Kuluttaja-asiamies valitti päätöksestä korkeimpaan oikeuteen vuonna 2016. Korkeimman oikeuden 7.12.2017 antaman päätöksen mukaan markkinaoikeus ei ottanut harhaanjohtavuutta arvioidessaan huomioon kaikkia esille tulleita seikkoja kokonaisuudessaan. XXL oli korkeimman oikeuden mukaan luonut markkinoinnissaan mielikuvaa markkinoiden edullisimmasta toimijasta. Elinkeinonharjoittajalla on korkeimman oikeuden mukaan velvollisuus tarvittaessa näyttää esittämänsä väitteet toteen. Korkein oikeus kumosi markkinaoikeuden päätöksen ja palautti asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Korkeimman oikeuden päätöksen jälkeen markkinaoikeudessa käsiteltävässä asiassa oli enää kysymys siitä, pitikö XXL:n kuluttajille luoma käsitys edullisimpana toimijana olemisesta paikkansa. Markkinaoikeus totesi nyt antamassaan päätöksessä, ettei XXL ollut näyttänyt markkinoinnissa esittämäänsä väitettä kaikilta osin toteen. Näin ollen XXL oli esittänyt markkinoinnissaan kuluttajansuojalain vastaisia harhaanjohtavia tietoja.

XXL:lle nyt määrätty järjestyksessään kolmas kielto kuuluu asiakokonaisuuteen, johon liittyen markkinaoikeus oli jo 24.11.2015 antamallaan päätöksellä kieltänyt XXL:ää antamasta harhaanjohtavaa vaikutelmaa hintojensa edullisuudesta ja tarjoustensa kestosta. Markkinaoikeuden mukaan XXL oli korostanut hintojensa edullisuutta markkinoimalla tuotteita näyttävästi suurilla alennusprosenteilla. Alennusprosentit oli kuitenkin laskettu suositusvähittäishinnoista, joita XXL tai muutkaan vähittäismyyjät eivät olleet yleisesti perineet kyseisistä tuotteista. Lisäksi XXL oli markkinoinut tuotteita vain rajoitetun ajan voimassa olevilla tarjouksilla. Tuotteita oli kuitenkin pian tarjouksen päättymisen jälkeen myyty samalla tarjoushinnalla. Kyse ei ollut tuotetta koskevasta lyhytaikaisesta hinnan alennuksesta, vaan perättömästä hinnan alennusta koskevasta ilmoituksesta.

Lisätietoja:

  • Korkein oikeus palautti XXL:n hintalupaus-asian takaisin markkinaoikeuteen. KKV:n tiedote 12.12.2017.
  • Kuluttaja-asiamies sai valitusluvan markkinaoikeuden XXL-päätökseen. KKV:n tiedote 8.12.2016.
  • Markkinaoikeus kielsi XXL:n harhaanjohtavan markkinoinnin. KKV:n tiedote 24.11.2015.
  • Kuluttaja-asiamies vei XXL:n markkinaoikeuteen harhaanjohtavasta markkinoinnista. KKV:n tiedote 3.3.2015.