Myndighetstillsynen och konsumentskyddet når inte ut till webbutikerna i fjärran länder

Allt fler finländare köper allt mer från webbutiker. Möjligheterna att göra enkla köp, de obegränsade urvalen och de förmånliga priserna lockar konsumenter att köpa på webben. Kampanjen Tieto lisää turvaa (Kunskap ökar säkerheten), som inleds idag, fäster uppmärksamhet vid frågor som den som köper på webben borde ha klart för sig före ett köp. Kampanjen påminner om att de finländska tillsynsmyndigheterna i problemsituationer endast kan ingripa i finländska webbutikers produkter och i finskspråkiga webbutikers marknadsföring och avtalsvillkor. Bakom kampanjen som nu genomförs för andra gången finns en grupp finländska tillsynsmyndigheter.

Enligt webbhandelsstatistiken köpte finländarna i fjol detaljhandelsprodukter på webben för sammanlagt 3,6 miljarder euro och tjänster för 5,7 miljarder euro. En stor del av bruksvarorna köps på webben. Webbhandeln med detaljhandelsprodukter har ökat med en tredjedel på fem år. Hela 44 procent av alla webbköp av detaljhandelsvaror görs i utländska webbutiker.

Under de senaste åren har cirka tio procent av konsumenternas kontakter med konsumentrådgivningen handlat om köp på webben. Konsumenter har råkat ut för problem särskilt när de försökt återkalla ett köp eller säga upp ett avtal. I många fall har den beställda varan inte levererats eller så har varan varit defekt. Det är också vanligt med avtal som uppstår genom avgiftsfria produktprover och andra ”beställningsfällor”. Det kan komma som en överraskning för köparen att det finländska konsumentskyddet inte gäller överallt i världen.

Myndigheterna ber konsumenterna vara på sin vakt både i ekonomiska frågor och i frågor som gäller produktsäkerhet. I värsta fall kan man på nätet hitta en produkt som på något håll i världen dragits bort från marknaden som livsfarlig. I stället för en äkta produkt kan ett paket innehålla olika produktförfalskningar. Produkten kan se lika ut som de produkter som säljs i specialaffärerna, men den kan vara avsedd för annorlunda väderleksförhållanden eller en annan nätspänning. Om en produkt inte uppfyller säkerhetskraven och butiken verkar utanför myndigheternas behörighetsområde är det konsumenten som bär ansvaret för eventuella skador.

Tips och information

Kampanjens slogan är ”Tässä kaupungissa ei ole seriffiä” (I den här staden finns ingen sheriff). Meningen syftar på att näthandel i värsta fall kan vara rena rama vilda västern, där ingen övervakar produkternas säkerhet eller tryggar konsumentens rätt. I kampanjen ges konsumenterna praktiska tips för webbköp och anvisningar för hur man identifierar en ansvarsfull butik och en tillförlitlig produkt på webben.

På webbplatsen Tieto lisää turvaa finns grundläggande information och tips om köp på webben. Kampanjen får synlighet i Yles tv-kanaler under den vecka som börjar, och bland annat i de sociala medierna finns videoklipp och reklambanners som handlar om kampanjen. Konsumenter utmanas att testa sina kunskaper om köp på webben i en tävling på webbsidan.

Bakom kampanjen står Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Konkurrens- och konsumentverket (KKV), Trafiksäkerhetsverket (Trafi), Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Strålsäkerhetscentralen (STUK), Tullen och Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) Kampanjen stöds även av förbundet Finsk Handel.