Ny sändningsteknik i antennätet: Säljarna i elektronikbranschen får ett stort ansvar

Televisionens antennät kommer från och med 31.3.2020 helt och hållet att övergå till sändningstekniken DVB-T2 som möjliggör HD, dvs. högupplöst bild. Konsumenter i antennhushåll som ännu inte har en TV-apparat eller en digitalbox för högupplösningsbildtransmission måste skaffa en sådan innan övergången. Konsumenten bör vara noggrann i sina anskaffningar, då ungefär var fjärde butik enligt en undersökning som genomförts på beställning av Kommunikationsverket fortfarande saluför apparater med gammal sändningsteknik. Alla säljare är inte heller insatta i den nya teknikens krav.

Säljare i elektronikbranschen ska alltid i en försäljningssituation tydligt meddela, om den televisionsapparat eller digitalbox som saluförs inte gör det möjligt att följa TV-programmen efter att sändningstekniken ändrats. Elektronikbranschen måste aktivt följa hur betalkanalerna påverkas, då betalkanalerna kommer att övergå till DVB-T2-sändningar tidigare än övriga kanaler.

Enligt den undersökning som Kommunikationsverket lät utföra i juni 2016 existerar det stora skillnader i hur grundligt insatta säljarna är i övergången till DVB-T2. Brister förekom i synnerhet hos stormarknader och andra butiker än specialaffärerna. Säljarna var inte heller särskilt aktiva i sin information om övergången och de krav som ställs vid anskaffning av TV-apparat.

”Enligt konsumentskyddslagen ska konsumenten innan ett köp sluts på ett klart och begripligt sätt informeras om en anordnings huvudegenskaper. Konsumenterna ska till stöd för sitt inköpsbeslut få tidsenlig information om apparaterna och deras eventuella begränsningar.  Den tekniska utvecklingen av anordningar jämte programvara går fort framåt, men säljarna måste känna till de produkter de saluför samt de centrala skillnaderna mellan dem”, konstaterar konsumentombudsmannen Päivi Hentunen.

En del av antennhushållen har redan de anordningar som krävs av omändringen och behöver därför inte nödvändigtvis göra nya anskaffningar.

”Konsumenten bör före ett köp av en ny TV-apparat eller digitalbox kontrollera om de apparater som redan är i bruk är försedda med en DVB-T2-tuner, som gör det möjligt att följa TV-programmen även efter övergången”, påminner Jarno Ilme, direktör på frekvensförvaltningen vid Kommunikationsverket.

Saken kan kontrolleras på följande sätt:

  • Om det av anordningens tekniska data framgår att den innehåller en DVB-T2-tuner, är det möjligt att med hjälp av anordningen följa TV-programmen även efter omändringen.

    Även på webbplatsen www.testatutlaitteet.fi -kan man kontrollera om den TV-apparat eller digitalbox man använder är Antenna Ready HD -certifierad.

    Antenna Ready HD-märkningen signalerar att mottagaren har testats i Finland och att TV-utsändningar kan följas även efter övergången till DVB-T2.

  • Om TV-apparaten eller digitalboxen saknar Antenna Ready HD -märkning eller DVB-T2-tuner, är det möjligt att även i framtiden få en äldre TV-apparat att fungera om en digitalbox försedd med en DVB-T2-tuner ansluts till apparaten.

Enligt den undersökning som Kommunikationsverket har låtit utföra är det relativt sällsynt att märkningen Antenna Ready HD -märkningen syns i de affärer som säljer TV-apparater.  Vanligtvis användes märkningen DVB-T2 för TV-apparater, HD-tuner eller T2-tuner för antennätet.

Enligt den utredning som Kommunikationsverket i maj detta år lät genomföra hade 37 procent av de hushåll som endast via antennätet kan följa TV-program en TV-apparat eller en digitalbox som möjliggjorde mottagning av högupplöst bildtransmission eller HD-sändningar.

Övergången till DVB-T2 berör inte hushåll som följer TV-program via kabelnät, genom bredband via IPTV eller satellit.

Läs mer

www.hdtvopas.fi informerar om hur konsumenten kan förbereda sig för den nya sändningstekniken med DVB-T2.

Högupplösta TV-apparater blir småningom allmännare i hushållen inom antennätet(Kommunikationsverket)

DVB-T2-vastaanottimet, Mystery Shopping -tutkimus 2016 (endast på finska)