Tiden för granskning av Scandics och Restels företagsaffär förlängdes till 5.12.2017

Marknadsdomstolen förlängde Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) granskningstid fram till 5.12.2017 gällande företagsaffären mellan Scandic Hotels Oy och Restel Hotellit Oy. Längre tid behövs för att slutföra företagsaffärens granskning.

Scandic och Restel utövar hotell- och inkvarteringsverksamhet i Finland. Finland har 24 Scandichotell på 17 orter. Scandic driver även tre Hiltonhotell med franchisingavtal i Finland.

Restel driver 43 hotell och till dem hör hotellkedjan Cumulus City & Resort, som Restel äger och Holiday Inn-hotellen som Restel driver samt hotellen Crowne Plaza, Indigo Helsinki Boulevard och Hotell Seurahuone i Helsingfors.

KKV fortsatte behandla ärendet 24.8.2017, eftersom företagsaffären utifrån KKV:s preliminära utredningar kan leda till skadliga konkurrenseffekter på marknaden för inkvarteringstjänster. I Finland finns det 12 orter där både Scandic och Restel har hotellverksamhet.

Om tidsfristen inte hade förlängts skulle KKV:s tidsfrist för att granska företagsaffären ha upphört den 24 november 2017. KKV kan enligt konkurrenslagen godkänna företagsaffären som sådan, ställa villkor för godkännande av affären eller framställa att marknadsdomstolen förbjuder affären.

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet vardera har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte orsakar sådana skadliga verkningar som nämns i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet, om det genomförs, på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den i synnerhet av den orsaken att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning. Behandlingen av anmälan om företagsförvärv sker i två steg om det behövs. Den så kallade första behandlingen tar högst en månad. Om det är uppenbart att förvärvet inte har negativa konkurrenseffekter eller om de negativa effekterna kan förhindras genom villkor som parterna föreslår, godkänns förvärvet vid den första behandlingen. I annat fall fattar konkurrensverket beslut om att överföra ärendet till fortsatt utredning där förvärvet och dess konkurrenseffekter utreds grundligt.