Tidsfristen för handläggningen av YIT:s och Lemminkäinens företagsaffär har förlängts till 26.1.2018

Marknadsdomstolen har förlängt Konkurrens- och konsumentverkets handläggningstidsfrist gällande företagsaffären mellan YIT Oyj och Lemminkäinen Oyj fram till 26.1.2018. Utan en förlängning hade tidsfristen för handläggningen av företagsaffären upphört 28.12.2017. Längre tid behövs för att slutföra utredningen av företagsaffären.

Läs mer:

  • KKV ansöker om förlängning av tidsfristen för handläggningen av YIT:s och Lemminkäinens företagsförvärv till 26.1.2018 (KKV:s meddelande 11.12.2017)
  • KKV gör en mer ingående utredning av konkurrenseffekterna av företagsaffären mellan YIT och Lemminkäinen (KKV:s meddelande 28.9.2017)