Var noggrann när du handlar på nätet – Ändringar i avbeställning och returnering av uppköp

Uppköp i en nätbutik har hittills avbeställts genom returnering eller genom att låta bli att avhämta uppköpet. Från och med 13.6.2014 ska man ändå alltid separat informera företaget om avbeställning. Konsumenten ska också stå för kostnaderna för returneringen om inte företaget själv frivilligt ansvarar för dem.

Direktivet om konsumenträttigheter har förorsakat ändringar i bestämmelserna om distansförsäljning i konsumentskyddslagen. För konsumenten är den största ändringen den, att om konsumenten vill avbeställa sin beställningen är denne tvungen att separat informera företaget om detta. Det räcker inte med att endast lämna tillbaka varan eller låta bli att hämta den.

Företag ska erbjuda konsumenter blanketter för avbeställning, men konsumenter kan också använda andra avbeställningssätt. Det är ändå rekommenderat att alltid göra anmälningen skriftligt. Avbeställningen ska göras inom 14 dagar efter att varan mottagits eller avtalet ingåtts.

Nytt är också det att konsumenten ska betala returkostnaderna för avbeställningen. Företag kan dock fortsättningsvis om de så önskar erbjuda sina kunder gratis retur.

Samma avbeställnings- och returneringsregler berör utöver webbhandeln också all annan sorts distansförsäljning, så som telefon- och postorderförsäljning.

Tydlig information om pris och tilläggsavgifter

Utgående från de nya direktiven ska konsumenten före beställningen görs få information om totalpris samt alla tilläggsavgifter som inte ingår i totalpriset. Om produkten exempelvis omfattas av avgiftsbelagda tilläggstjänster så som försäkringsskydd, kan för dessa inte uppbäras någon avgift om konsumenten inte separat godkänt dem.

En bra förnyelse med tanke på konsumenten är också den att företaget på beställningsknappen eller intill den måste meddela att beställningen är avgiftsbelagd och att konsumenten godkänner avgiften. Annars binder avtalet inte konsumenten. Målet är att minska situationer där konsumenter har lockats till att köpa en produkt eller tjänst på webben utan att det tydligt nämnts att beställningen är avgiftsbelagd. I efterhand har det varit en total överraskning att konsumenterna bundit sig till ett avgiftsbelagt avtal.

Mer information om rättigheter vid webbhandel och annan distansförsäljning finns på KKV:s webbplats.