Vet du vad som är på gång i taxitrafiken? Nya lagar träder i kraft om en månad

När lagen om transportservice träder i kraft om en månad den 1 juli 2018 innebär det en del förändringar i taxiresenärens vardag. Den största förändringen är att prissättningen avregleras. Trafi och Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har samlat alla förändringar på sina webbplatser och där finns även informativa animationer.

Från och med juli kan taxiresans pris variera beroende på till exempel tidpunkt, taxiföretag, beställningssätt och önskade tilläggstjänster. Det väsentliga är att kunden vet vad taxiresan kommer att kosta eller hur priset fastställs när hen sätter sig i taxin.

På grund av den nya lagen slopas det nuvarande systemet med tillstånd enligt kvoter. Även andra fordon än personbilar kan användas som taxi. Även jourskyldigheten slopas, så det lönar sig att beställa taxi på förhand i synnerhet vid lugna tider och utanför städerna.

Grundläggande saker förändras däremot inte, och det är fortfarande enkelt och säkert att använda taxi. Ett företag måste fortfarande ha ett trafiktillstånd och företaget ansvarar för att dess förare har tillräcklig kompetens bland annat i kundbetjäningssituationer. Taxiföraren ska fortfarande avlägga ett prov för taxiförare och uppgifter om hens hälsa, körrätt och brottsliga bakgrund kontrolleras.

”Den nya lagen innebär många möjligheter till utveckling för taxiverksamheten, vilket förhoppningsvis utnyttjas av såväl kund som företagare. Vi följer verkningarna av lagändringen även vad gäller prissättningen och vi bedriver ett nära samarbete med bland annat Konkurrens- och konsumentverket”, berättar vägtrafikdirektör Marko Sillanpää på Trafi.

”Reformen påverkar varje konsument som använder taxitjänster. Ändringen förutsätter att taxiresenärer är beredda på att jämföra priser och tjänster. KKV för en dialog med taxibranschen och stöder genomförandet av reformen på ett sätt som stärker konsumenternas ställning också i praktiken”, säger konsumentombudsman Antti Neimala på KKV.

Animationer som belyser taxireformen

Vad innebär taxireformen och vad lönar det sig att vara uppmärksam på? I Trafis och KKV:s nya animation behandlas reformen ur flera olika perspektiv. Den första animationen fokuserar på allmänna förändringar. Den animation som publiceras senare tar fasta på till exempel hur priset på en taxiresa fastställs, hur användningen av taxi fungerar för personer med rörelse- och funktionsnedsättning samt vad man ska göra om allt inte går som planerat under taxiresan.

Animationerna kommer att publiceras på Trafis och KKV:s kanaler i sociala medier.

Mer information: