Fel i tjänst

Om det finns ett fel i en tjänst du köper kan du vända dig till tjänsteleverantören för att korrigera felet.

Lös ditt problem med fel i en tjänst med hjälp av våra anvisningar.

Du kan bland annat ta reda på

  • vilka de allmänna principerna för konsumentskydd är när tjänsten inte motsvarar det som avtalats.
  • vem som ansvarar för felet i tjänsten.
  • när ett fel berättigar till hävning, prisavdrag eller annan ersättning enligt konsumentskyddslagen.

Anvisningarna lämpar sig till exempel för följande situationer:

  • misslyckad reparation eller service av hushållsapparater, datorer eller telefoner
  • kvaliteten på ett renoverings- eller byggnadsarbete motsvarar inte det överenskomna
  • installation, städning, sy-, skomakar-, beklädnadsservice eller annat beställningsarbete har inte utförts med tillräcklig yrkesskicklighet och omsorg
  • det beställda arbetet motsvarar inte de uppgifter som getts på förhand.