Reklamationstjänsten

1. Lämna en reklamation till företaget

Kontakta det företag eller den företagare som du har köpt varan ellet tjänsten av. Lämna in ett klagomål (en reklamation) så fort som möjligt när du har upptäckt ett fel.

För att underlätta utredningen av eventuella konflikter lönar det sig att lämna in klagomålet skriftligen t.ex. per e-post eftersom då sparar du en egen kopia av meddelandet och kan senare vid behov skicka det till konsumenrådgivningen.

Motivera dina krav och presentera bevis för din ståndpunkt om möjligt. Till exempel kan fotografier, dokument, e-postkorrespondens eller andra bevis (feldiagnoser e.d.) vara till hjälp.

Innan du använder Reklamationstjänsten på denna sida är det värt att bekanta dig med våra anvisningar för olika situationer.

Reklamationstjänsten

Appen hjälper dig att göra en skriftlig reklamation som du själv kan skicka till försäljaren. Blanketten vägleder dig till att börja med genom frågor som underlättar utredningen av ärendet.

Som resultat får du en färdig reklamation som du själv ska skicka till företaget.

Välj en hjälpare som passar ditt ärende

Tågresande – Reklamation över en tågresa – Tills vidare erbjuder inte reklamationstjänsten anvisningar för problem i anslutning till tågresor, men du kan använda informationen på vår webbplats för reklamationen > Reklamation över en tågresa

Reklamationsblanketter

Skicka det ifyllda formuläret till företaget som bilaga till ett e-postmeddelande eller som vanligt brev.

  • Fyll i formuläret (Word) nedan och spara det på din dator eller skriv ut det före ifyllning.
  • Formuläret i PDF-format kan du endast skriva ut och fylla i för hand.

Reklamation till borgenär eller indrivningsbyrå gällande

Reklamation till säljaren för fel i bostaden

Reklamation gällande flygning

2. Kontakta konsumentrådgivning

Om din reklamation inte ger önskat resultat, kontakta konsumentrådgivningen. Personlig rådgivning, anvisningar och medlingshjälp får du av konsumentrådgivningen.
Konsumentrådgivningen