Resegarantiregistret

I resegarantiregistret finns uppgifter om alla leverantörer av kombinerade resetjänster som ställt säkerhet hos Konkurrens- och konsumentverket.

I resegarantiregistret finns uppgifter om alla leverantörer av kombinerade resetjänster som ställt säkerhet hos Konkurrens- och konsumentverket i enlighet med paketreselagen.