Resegarantiregistret

I resegarantiregistret finns uppgifter om alla leverantörer av kombinerade resetjänster som ställt säkerhet hos Konkurrens- och konsumentverket i enlighet med paketreselagen.

Att använda registret

Sökresultatet omfattar utöver det officiella namnet på leverantören av kombinerade resetjänster också de namn på bifirmor som har anmälts till Konkurrens- och konsumentverket.

Använd asterisk (*) och tryck på ”sök”-tangenten så får du fram hela registret.

Leverantör av kombinerade resetjänster verksamhet är i ordning.
Leverantör av kombinerade resetjänsterverksamhet är inte till alla delar i ordning. Det är skäl för resenären att noggrannare utreda leverantör av kombinerade resetjänster situation innan han/hon köper en resa.
Hoppa över inbäddat innehåll

Sök resegarantiregistret