Konsumentrådgivning

Konsumentrådgivningen ger dig information och anvisningar i konsumenträttsliga frågor och tvister.

Ärendehantering i konsumentrådgivning

Gör så här för att utreda ditt ärende smidigt.

 • Konsumentrådgivningen behandlar inte

  • tvister i anslutning till affär mellan privatpersoner
  • fall där ett hushåll anlitar en arbetstagare och fungerar som arbetsgivare, till exempel anlitar en renoverare
  • tvister mellan näringsidkare. Konsumentmyndigheterna utreder inte tvister mellan företag. Man kan be intressebevakningsorganisationerna om anvisningar för sådana.
  • tvister mellan ett bostadsaktiebolag och en boende
  • värdepappers- och aktieaffärer
  • ärenden som gäller statliga och kommunala tjänster
  • ärenden där säljaren är en privatperson och köparen är ett företag.

Te­le­fon­ser­vice

Vänligen ta fram alla dokument om ärendet innan du ringer konsumentrådgivningen. Samtalen besvaras i den ordning de inkommer.

Konsumentrådgivningens telefonservice

Servicetid måndag–onsdag och fredag kl 9–12, torsdag kl 12–15.

Sam­tals­pri­ser

Att ringa och köa till 09-nummer kostar från fast telefon och mobiltelefon enligt inrikes samtalspris. Priset fastställs utifrån uppringarens abonnemangsavtal. Samtalen ingår i allmänhet i samtalspaketen om uppringaren har ett sådant i användning.

Webb­lan­kett

Rådgivaren svarar på kontaktförfrågningar per telefon eller e-post inom en vecka. Du får i regel svar per telefon.

 • Telefonsamtalet kommer från ett nummer som inleds med 029 eller så kan det stå ”okänt nummer”.
 • Om du inte har fått något svar från konsumentrådgivningen, kontrollera din e-posts mapp för skräppost innan du tar kontakt på nytt till konsumentrådgivningen.

Konsumentrådgivningens kontaktblankett

(normalt 24 h)

Rådgivaren svarar på kontaktförfrågningar per telefon eller e-post senast inom en vecka.