Konsumentrådgivning

Konsumentrådgivningen ger dig information och anvisningar i konsumenträttsliga frågor och tvister.

Ärendehantering i konsumentrådgivning

Gör så här för att utreda ditt ärende smidigt.

 • Kontakta alltid först det företag du har gjort affären med.

  Gör en reklamation till företaget så snart som möjligt efter att ett fel eller något annat problem upptäckts och försök förhandla fram en lämplig gottgörelse.

  Det är bra att göra reklamationen skriftligen så att det är lättare att åberopa yrkanden i en eventuell tvist.

  Reklamation

 • Om ditt klagomål till företaget inte ger önskat resultat, kontakta konsumentrådgivningen. En expert ger dig gratis rådgivning och medlingshjälp i tvister.

  Du kan kontakta konsumentrådgivningen via telefon eller med en webblankett.

  Om ditt ärende redan behandlas av konsumentrådgivningen och du har fått expertens kontaktuppgifter ska du kontakta handläggaren direkt.

 • Konsumentrådgivningen behandlar inte

  • tvister i anslutning till affär mellan privatpersoner
  • fall där ett hushåll anlitar en arbetstagare och fungerar som arbetsgivare, till exempel anlitar en renoverare
  • tvister mellan näringsidkare. Konsumentmyndigheterna utreder inte tvister mellan företag. Man kan be intressebevakningsorganisationerna om anvisningar för sådana.
  • tvister mellan ett bostadsaktiebolag och en boende
  • värdepappers- och aktieaffärer
  • ärenden som gäller statliga och kommunala tjänster
  • ärenden där säljaren är en privatperson och köparen är ett företag.

Te­le­fon­ser­vice

Det kan vara bra att be telefonservicen ringa upp dig, så att du inte behöver stå i kö, utan experten ringer tillbaka. Samtalen besvaras i den ordning de inkommer. Det är inte möjligt att be telefonservicen ringa upp om man ringer från ett hemligt nummer.

Vänligen ta fram alla dokument om ärendet innan du ringer konsumentrådgivningen.

Konsumentrådgivningens telefonservice

Servicetid måndag–onsdag och fredag kl 9–12, torsdag kl 12–15.

Sam­tals­pri­ser

Priset för att ringa och stå i kö till 0295-nummer är från en trådtelefon samma som lokalnätavgiften (lna) och från en mobiltelefon samma som mobilsamtalsavgiften (msa).

Taxan fastställs på basen av det anslutningsavtal man har. Utöver den tidsbaserade avgiften kan operatören även debitera en öppningsavgift för samtalet. Samtalen inkluderas i allmänhet inte i s.k. samtalspaket.

Webb­lan­kett

Rådgivaren svarar på kontaktförfrågningar per telefon eller e-post senast inom fem vardaga. Du får i regel svar per telefon.

 • Telefonsamtalet kommer från ett nummer som inleds med 029 eller så kan det stå ”okänt nummer”.
 • Om du inte har fått något svar från konsumentrådgivningen, kontrollera din e-posts mapp för skräppost innan du tar kontakt på nytt till konsumentrådgivningen.

Konsumentrådgivningens kontaktblankett

(normalt 24 h)

Rådgivaren svarar på kontaktförfrågningar per telefon eller e-post senast inom fem vardagar.