Kuntien ja kuntayhtymien toiminta kilpailutilanteessa markkinoilla (KKV:n Katsauksia 1/2022)

  • Kirjoittaja(t)

    Tea Jansson, Teemu Karttunen

  • ISBN

    978-952-6684-79-6

KKV selvitti aluehallintoviranomaisten kanssa Suomen kuntien ja kuntayhtymien sekä niiden määräysvallassa olevien yhteisöjen markkinoilla tapahtuvan toiminnan laajuutta ja suuntautumista eri toimialoille. Lisäksi selvitettiin, miten hyvin kuntasektorilla on omaksuttu yhtiöittämistä ja kirjanpidon eriyttämistä koskeva lainsäädäntö. Katsaukseen saatiin yhteensä 2112 markkinoilla toimivan yksikön tiedot.