Markkinoiden haitallisen keskittymisen torjuntaan tarvitaan tehokkaampia työkaluja (Policy Brief 1/2024)

  • ISSN

    2814-4937

Johtopäätökset

• Yrityskauppavalvonnan tavoitteena on ehkäistä kuluttajien kannalta haitallista markkinoiden keskittymistä. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) voi tutkia ainoastaan laissa määritellyt liikevaihtorajat ylittävät yrityskaupat. Liikevaihtorajoja laskettiin vuoden 2023 alussa, mutta rajojen alle jää edelleen kilpailulle haitallisia yrityskauppoja.
• Juuri julkaistussa tutkimuksessa tarkasteltiin Suomen terveysmarkkinalla tapahtuneiden yrityskauppojen vaikutuksia. Vain murto-osa yrityskaupoista ylitti liikevaihtorajat. Tutkimuksessa havaittiin yrityskauppojen johtaneen hintojen merkittävään nousuun. Haitallista keskittymistä tapahtuu tällä hetkellä terveysmarkkinoiden lisäksi lukuisilla muilla toimialoilla.
• Lainsäädäntöä tulisi muuttaa niin, ettei markkinoiden haitallinen keskittyminen olisi Suomessa enää mahdollista. Tehokkain tapa olisi ottaa käyttöön otto-oikeus, joka mahdollistaisi poikkeustilanteissa liikevaihtorajojen alle jäävien kauppojen tutkimisen. Otto-oikeus on käytössä jo useissa Euroopan maissa ja kaikissa Pohjoismaissa.
• Otto-oikeusjärjestelmän käyttöönotto selkeyttäisi rajojen alle jäävien kauppojen arviointia ja loisi yrityksille selkeän arviointikehikon, jonka puitteissa liikevaihtorajojen alle jäävä yrityskauppa voisi tulla tutkittavaksi.
• Otto-oikeuden yrityksille aiheuttamaa epävarmuutta voidaan rajata asettamalla otto-oikeuden soveltamiselle selkeät kriteerit ja aikarajat sekä takaamalla yrityksille mahdollisuus hakea sitovaa ennakkoratkaisua. Mallia järjestelmään voidaan ottaa muiden maiden sääntelystä.