Tilastollisten menetelmien hyödyntäminen kartellien paljastamisessa (Policy Brief 1/2023)

  • ISSN

    2814-4937

Johtopäätökset

  • Kartellivalvonnan keskeinen haaste on kartellien löytäminen. Vaikka Suomessa on viime vuosina paljastunut useita kartelleja, on todennäköistä, että useita kartelleita on edelleen toiminnassa.
  • Nostamalla kartellien kiinnijäämisriskiä pystytään sekä ennaltaehkäisemään uusien kartellien syntymistä että lyhentämään jo toiminnassa olevien kartellien kestoa.
  • Viime vuosina useat kilpailuviranomaiset ovat ottaneet käyttöön tilastollisia menetelmiä, joilla pyritään tunnistamaan yrityksiä, joiden toimintaan markkinoilla liittyy piirteitä, jotka eivät ole selitettävissä tavanomaisella kilpailullisella käyttäytymisellä.
  • KKV on testannut tilastollisten menetelmien toimivuutta Suomessa ja Ruotsissa toimineisiin kartelleihin. Tulosten perusteella menetelmät olisivat olleet hyödyllisiä jo kartellien tunnistamisvaiheessa.
  • KKV on ottanut käyttöön tilastolliset menetelmät kartellivalvonnassa. Tilastollisia menetelmiä sovelletaan ensin etenkin julkisiin hankintoihin.
  • Tilastollista kartelliseulontaa voidaan jatkossa laajentaa, jos kartellivalvonnalla on riittävät resurssit ja julkisten hankintojen tilastointia kehitetään.