Valtionavustusten kilpailuvaikutusten tunnistamisesta ja arvioimisesta (Policy Brief 4/2022)

  • ISSN

    2814-4937

Johtopäätökset

  • Valtionavustuksilla tuetaan suomalaiselle kansalaisyhteiskunnalle tärkeitä toimintoja.
  • Järjestöille suunnatuilla valtionavustuksilla voi olla kilpailua ja markkinoiden toimintaa vääristäviä vaikutuksia erityisesti tilanteessa, jossa yksityisen sektorin toimija tarjoaa avustettua toimintaa vastaavaa palvelua markkinahintaan.
  • Käytännön tasolla avustuksen haitallisen kilpailuvaikutuksen voidaan todeta aiheutuvan joko huolimattomasti myönnetystä avustuksesta (kilpailuvaikutuksia ei ole huomioitu riittävästi) tai siitä, että avustettava taho käyttää avustusta väärin (esim. ristisubventio), joko tietoisesti tai osaamattomuuttaan.
  • Valtionavustuksiin sisältyviä kilpailuhaittoja voidaan tunnistaa hakemuksissa pyydettävien tietojen pohjalta. Kilpailuvaikutuksia voidaan havaita myös avustusten vaikuttavuuden tarkastelussa sekä myönnetyn avustuksen käytön valvonnassa.
  • Kilpailuvaikutusten arviointia vaikeuttavat terminologian moniselitteisyys sekä puutteellinen tietopohja.
  • Hyvä valtionavustusten kilpailuvaikutusten arviointi on systemaattista, harmonisoitua ja läpinäkyvää. Hyvä arviointitoiminta edellyttää haku- ja myöntämisprosessin yhtenäistämistä sekä avustusprosessin synnyttämän hallinnollisen kuorman pienentämistä.