Vuoden 2018 taksiuudistus mahdollisti edulliset taksikyydit ja hyvän saatavuuden – asiakkailta kuitenkin vaaditaan enemmän (Policy Brief 3/2022)

KKV:n tutkimuksessa verrataan Manner-Suomen taksimarkkinoiden kehitystä Ahvenanmaahan, jossa taksimarkkina on edelleen vahvasti säännelty. Ahvenanmaan taksimarkkinan kehityksen voidaan ajatella kuvaavan sitä, miten tilanne Manner-Suomessa olisi kehittynyt ilman taksiuudistusta.

Johtopäätökset

  • Taksikyydeistä tarjotut hinnat nousivat taksiuudistuksen seurauksena keskimäärin noin 7 % suurissa kunnissa ja noin 15 % muualla. Alueiden välillä ja sisällä esiintyy kuitenkin suurta vaihtelua.
  • Erityisesti suurissa kunnissa asiakkaat voivat säästää paljon kilpailuttamalla taksin. Viiden kilometrin esimerkkimatkalla hintaero halvimman ja keskimääräisen hintaisen taksin välillä oli 6 euroa. Vastaava hintaero oli noin 1 euro pienemmissä kunnissa. Suurissa kunnissa on tyypillisesti mahdollista päästä halvemmalla kuin ennen uudistusta.
  • Takseja oli hyvin saatavilla asutuskeskuksissa jopa kysyntäpiikkien aikaan. Ongelmia saatavuudessa oli pienemmillä paikkakunnilla kaukana asutuskeskuksista.
  • Kuluttajilla pitäisi olla mahdollisuus valita itselleen sopivin taksikyyti kaikissa tilanteissa. Tämä voi olla haastavaa erityisesti liikenteen solmukohdissa kuten rautatieasemilla ja satamissa.