KKV:n selvityksiä 1/2013: Asuntotuotannon kilpailun esteet pääkaupunkiseudulla – Loppuraportti

  • Kirjoittaja(t)

    Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Ramboll Management Consulting Oy

  • ISBN

    978-952-6684-08-6

  • ISSN

    2323-6930