Tutkimus 10 prosentin omistusosuusvaatimuksen vaikutuksista sidosyksikkömarkkinaan (Tutkimusraportteja 2/2024)

  • Kirjoittaja

    Jääskeläinen, Jan; Saastamoinen, Antti; Väättänen, Anni ja Hiilamo, Tuomas

  • ISBN

    978-952-6684-53-6

  • ISSN

    2814-4929