Kuluttajabingo

Tällä tehtävällä valotat oppilaille, mitä on olla oivaltava kuluttaja. Kannusta bingo -pelin avulla oppilaita pohtimaan arkisia markkinointiin liittyviä kulutusilmiöitä.

Mainonnan ja markkinoinnin tunnistaminen kuuluu ennen ostamista tapahtuvien kuluttajataitojen osaamiseen. Myös alaikäiset lapset ja nuoret altistuvat kulutustottumuksiin vaikuttavalle mainonnalle päivittäin, joten markkinoinnin eri muodot on hyvä oppia tunnistamaan. Esimerkiksi ruokaohjeisiin ja lehtiartikkeleihin sisältyy paljon sisältömarkkinointia. Mainokset sekä markkinoijien luomien uusien tarpeiden täyttäminen saattavat johtaa tarpeettomiin hankintoihin ja lopulta estettävissä olevan hävikin syntymiseen.

 

Pyydä oppilaita pohtimaan yllä olevan bingon avulla, voiko lehtiartikkelin ruokaohjeen brändituotteet korvata jollakin toisella tuotemerkillä? Tai onko sosiaalisessa mediassa kehuttu tuote todella niin hyvä, mitä julkaisija antaa ymmärtää?

Jokaisesta suoritetusta tehtävästä saa yhden rastin ruutuun. Tarkoituksena on muodostaa suora joko sivujen mukaisesti tai poikittain. Peliä voidaan pelata myös siten, että tavoitteena on täyttää koko bingo.

Oivaltava kuluttajabingo on helppo tapa ottaa pohdittavaksi päivittäisiä markkinointiin liittyviä kulutusilmiöitä.