Sopimuksen purkaminen

Kotona aloitettavan tehtävän avulla innostat oppilaita tutustumaan kodin palveluihin liittyviin sopimuksiin.

Seuraava kotitehtävä haastaa oppilaita pohtimaan sopimuksia ja niiden purkamista.

A. Oppilaat tutkivat yhdessä perheensä kanssa kodin palveluihin liittyviä sopimuksia.

He vastaavat seuraaviin kysymyksiin:

  1. Kuinka monta sopimusta perheellä on kuntosaleihin, suoratoistopalveluihin, puhelimiin, operaattoreihin ja mahdollisiin muihin palveluihin liittyen?
  2. Millaisia ovat oppilaiden omassa käytössä olevien palveluiden sopimukset; ovatko ne määräaikaisia vai toistaiseksi voimassa olevia? Milloin sopimukset voi irtisanoa?
  3. Mitä sopimuksissa on sovittu palvelun hinnoista?
  4. Miksi sopimuskauden päättymisajankohdasta on oltava tietoinen?
  5. Miksi sopimuksen automaattinen jatkaminen ei aina ole järkevää, vaikka yritys niin haluaisikin?
  6. Miksi lasku pitää aina tarkistaa?

B. Sopimusehdot ovat sitovia.

Oppilaat keskustelevat luokassa tehtävän vastauksista ja pohtivat, millaisessa tilanteessa sopimuksesta voi perääntyä.

Tausta-aineisto KKV:n sivuilla: Liittymäsopimuksen kesto ja irtisanominen