Liittymäsopimuksen kesto ja irtisanominen

Puhelin- tai internetliittymäsopimukset voivat olla joko toistaiseksi voimassa olevia tai määräaikaisia. Ne eroavat toisistaan sen suhteen, miten voit irtisanoa sopimuksen. Jos olet vaihtamassa puhelin- tai internetliittymää, tarkista onko nykyinen liittymäsopimuksesi toistaiseksi voimassa oleva vai määräaikainen.

Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen voi irtisanoa koska tahansa

Voit tarkistaa liittymätyyppisi esimerkiksi liittymän tilausvahvistuksesta, sopimustiivistelmästä tai liittymäsi hallinnointipalvelusta esimerkiksi operaattorin verkkosivuilla tai mobiilisovelluksessa.

Toistaiseksi voimassa oleva liittymäsopimus jatkuu, kunnes se irtisanotaan. Voit irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan liittymäsopimuksen milloin tahansa, jolloin sopimus päättyy sopimuksen mukaisen irtisanomisajan kuluttua. Irtisanomisaika voi olla enintään kaksi viikkoa, jolloin sinun on vielä maksettava vanhasta liittymäsopimuksesta aiheutuvat laskut.

Sopimuksen päättymishetkestä ja puhelinliittymän puhelinnumeron siirron aikataulusta voi yleensä sopia operaattorin kanssa.

Liittymän irtisanomisen voit tehdä suullisesti tai kirjallisesti. Operaattorin on lähetettävä irtisanomisesta sinulle kirjallinen vahvistus.

Määräaikaista sopimusta ei voi irtisanoa sopimuskauden aikana

Määräaikainen liittymäsopimus on voimassa sopimuksessa sovitun ajan, eikä sitä voi yleensä irtisanoa ennen kuin sopimuskausi on päättynyt. Sinulla on kuitenkin oikeus siirtää puhelinliittymäsi numero toiselle operaattorille, vaikka liittymäsi olisi määräaikainen, mutta tällöin sinun on yleensä maksettava liittymän maksut sopimuskauden loppuun saakka.

Lain mukainen enimmäiskesto internetliittymien määräaikaisuudelle on 24 kuukautta ja puhelinliittymien määräaikaisuudelle 12 kuukautta.

Määräaikainen liittymäsopimus jatkuu yleensä sopimuskauden jälkeen automaattisesti toistaiseksi voimassa olevana sopimuksena, jos operaattorin kanssa ei ole sovittu muuta.

Operaattorin on tällaisissa tilanteissa ilmoitettava sinulle

  • sopimuksen automaattisesta jatkumisesta
  • keinoistasi irtisanoa sopimus
  • sekä annettava edullisempia hintoja koskevaa neuvontaa ennen määräajan päättymistä.

Kun määräaikainen sopimus jatkuu sopimuskauden päätyttyä automaattisesti, sopimuksen voi irtisanoa kuten minkä tahansa toistaiseksi voimassa olevan liittymän eli kahden viikon kuluttua irtisanomisesta.

Operaattori ei saa jatkaa aiempaa määräaikaista sopimustasi uudella määräaikaisella sopimuksella ilman kanssasi tehtyä uutta kirjallista sopimusta. Ennen uuden määräaikaisen liittymäsopimuksen tekemistä operaattorin on noudatettava normaaleja sopimuksentekovaatimuksia, eli annettava esimerkiksi sopimustiivistelmä myös uudesta sopimuksesta