Rahapelimarkkinat

Tutkimustietoa rahapelaamisen toimialasta kilpailun ja kuluttajien näkökulmasta

Tutkimusten perusteella näyttää siltä, että Suomen nykyisen yksinoikeuteen perustuvan rahapelijärjestelmän kyky täyttää sille asetettuja tavoitteita on heikentynyt ja rahapelimarkkinoiden sääntelyä tulee kehittää. KKV:ssä tuotetaan tutkittua tietoa tukemaan rahapelimarkkinan ja sen sääntelyn kehittämistä.

Lisätietoja 

Joel Karjalainen

Johtava asiantuntija