Kotimyynnissä kaupan voi peruuttaa 14 päivän kuluessa

Kotimyyntiä on kuluttajan kotona tapahtuva tuotteen tai palvelun myynti. Kotimyynnin ei nimestään huolimatta tarvitse tapahtua vain kuluttajan kotona. Kaupankäynti, jossa myyjä ja ostaja solmivat sopimuksen muualla kuin myyjän toimitiloissa on myös kotimyyntiä. Merkitystä ei ole sillä, tehdäänkö sopimus myyjän vai ostajan aloitteesta. 

Kotimyyntiä ovat myös tilanteet,

  • joissa myyjä lähestyy kuluttajaa henkilökohtaisesti kadulla tarjotakseen hänelle tavaraa ja sopimus tehdään heti tämän jälkeen joko myyjän toimitiloissa tai puhelimitse, sähköpostilla tai postitse.
  • joissa sopimus tehdään myyjän järjestämällä tutustumisretkellä, joka järjestetään myynnin edistämiseksi.     

Kotimyyntiä ei ole,

  • kauppa, jossa tuotteen tai tuotteiden yhteishinta on pienempi kuin 30 euroa
  • jos myyjä saapuu kuluttajan kotiin ainoastaan esimerkiksi tutustumaan kohteeseen tai ottamaan mittoja ilman, että osapuolet tekevät samassa yhteydessä itse sopimusta. 

Myyjän tiedot kannattaa tarkistaa

Kuluttajalla on oikeus päättää, kuka hänen asuntoonsa tulee ja mikä on sopiva vierailun ajankohta. Sellaisen henkilön kanssa ei kannata asioida, joka ei esittele itseään luotettavasti.

Kaupanteosta voi aina kieltäytyä. Ostopakkoa ei ole, vaikka myyjä olisi käyttänyt runsaasti aikaa tuotteensa esittelyyn. Sopimusehdot on syytä lukea aina tarkasti ja rauhassa.

Sopimusehdoista voi neuvotella. Jos myyjä esittelee tuotteen esitteiden tai näytekappaleen avulla, kannattaa sopia, että maksaa kauppahinnan vasta, kun on saanut tuotteen. Kauppahintaa ei pidä maksaa ennen kuin on saanut oman tuotteensa.

Kotimyynnissä tärkeät asiakirjat

Myyjän pitää antaa kuluttajalle ennen kotimyyntisopimuksen solmimista seuraavat asiakirjat:

  • Ennakkotiedot myytävästä tuotteesta tai palvelusta sekä myyjän yhteystiedoista paperilla tai muulla pysyvällä tavalla.
  • Peruuttamislomake. Kuluttaja voi peruuttaa kotimyyntikaupan syytä ilmoittamatta 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä. Pelkkää tavaran palauttamista ei kuitenkaan enää pidetä riittävänä, vaan kuluttajan pitää tehdä peruuttamisilmoitus erillisellä lomakkeella tai muulla pysyvällä tavalla.  

Kun kotimyyntisopimus solmitaan, kuluttajan pitää saada myyjältä jäljennös sopimusvahvistuksesta paperilla tai kuluttajan suostumuksella muulla pysyvällä tavalla.


Asiasanat: Etämyynti, Kotimyynti
Päivitetty 7.5.2014 Tulosta

Linjaukset

Linjaukset sisältävät tietoa säännösten soveltamisesta.