Hemförsäljning

Vid hemförsäljning sker försäljningen i konsumentens hem eller någon annanstans än i försäljarens lokaler. Vid hemförsäljning gäller i allmänhet 14 dagars ångerrätt. Köp av vissa produkter såsom måttbeställda varor kan dock inte ångras.

Vad är hemförsäljning?

Hemförsäljning är försäljning av varor eller tjänster i konsumentens hem. Trots namnet behöver hemförsäljningen inte endast ske hemma hos konsumenten, utan försäljning som sker någon annanstans än i försäljarens lokaler räknas som hemförsäljning. Vid hemförsäljning kan avtal ingås på såväl säljarens som köparens initiativ.

Ditt beslut om det blir någon affär

Du har rätt att bestämma vem som kommer in i din bostad och vilken tidpunkt som är lämplig för besöket. Det kan vara bra att undvika att köpa något av en person som inte presenterar sig på ett pålitligt sätt.

Man kan alltid tacka nej till ett köp. Det finns inget köptvång även om försäljaren skulle ha lagt ner mycket tid på att presentera sin produkt. Läs avtalsvillkoren noggrant och i lugn och ro. Innan köpet är det bra att fundera på om du ännu vill jämföra produkter och priser.

Avtalsvillkoren kan förhandlas. Om försäljaren presenterar produkten med hjälp av broschyrer eller provexemplar, är det skäl att komma överens om att köpesumman betalas först när produkten har levererats. Betala inte för produkten förrän du har fått den.

Kontrollera handlingarna och försäljarens uppgifter

Innan du ingår ett avtal ska du få

  1. förhandsuppgifter om produkten eller tjänsten samt försäljarens kontaktuppgifter på papper eller i någon annan varaktig form. Förhandsuppgifterna omfattar
    – varans eller tjänstens huvudsakliga egenskaper,
    – det totala priset inklusive skatt samt eventuella leverans- och andra kostnader,
    – kundens rättigheter om köpet hävs och anvisningar om ångerrätten,
    – försäljarens adressuppgifter dit du kan returnera produkten.
  2. en ångerblankett med vilken du kan ångra köpet inom 14 dagar.

Efter att avtalet har ingåtts ska du få en avtalsbekräftelse eller en kopia av det undertecknade avtalet.