Hemförsäljning

Vid hemförsäljning sker försäljningen i konsumentens hem eller någon annanstans än i försäljarens lokaler. Vid hemförsäljning gäller i allmänhet 14 dagars ångerrätt. Det finns dock undantag till denna huvudregel som gäller till exempel måttbeställda produkter. Vid hemförsäljning ska konsumenten också ges den förhandsinformation som föreskrivs i lagen. Försummelse av säljarens informationsskyldighet kan i vissa fall leda till att avtalet inte är bindande.

Webbsidans innehåll baseras på lagstiftning som träder i kraft den 1 januari 2023.

Vad är hemförsäljning?

Hemförsäljning är försäljning av varor eller tjänster i konsumentens hem. Trots namnet behöver hemförsäljningen inte endast ske hemma hos konsumenten, utan försäljning som sker någon annanstans än i försäljarens lokaler räknas som hemförsäljning. Vid hemförsäljning kan avtal ingås på såväl säljarens som köparens initiativ.

Ditt beslut om det blir någon affär

Du har rätt att bestämma vem som kommer in i din bostad och vilken tidpunkt som är lämplig för besöket. Det kan vara bra att undvika att köpa något av en person som inte presenterar sig på ett pålitligt sätt.

Man kan alltid tacka nej till ett köp. Det finns inget köptvång även om försäljaren skulle ha lagt ner mycket tid på att presentera sin produkt. Läs avtalsvillkoren noggrant och i lugn och ro. Innan köpet är det bra att fundera på om du ännu vill jämföra produkter och priser.

Avtalsvillkoren kan förhandlas. Om försäljaren presenterar produkten med hjälp av broschyrer eller provexemplar, är det skäl att komma överens om att köpesumman betalas först när produkten har levererats. Betala inte för produkten förrän du har fått den.

Kontrollera handlingarna och försäljarens uppgifter

Innan du ingår ett avtal ska du få

  1. förhandsuppgifter om produkten eller tjänsten samt försäljarens kontaktuppgifter på papper eller i någon annan varaktig form. I förhandsuppgifterna ingår bland annat:
    – varans eller tjänstens huvudsakliga egenskaper,
    – det totala priset inklusive skatt samt eventuella leverans- och andra kostnader,
    – kundens rättigheter om köpet hävs och anvisningar om ångerrätten,
    – försäljarens adressuppgifter dit du kan returnera produkten.
  2. en ångerblankett med vilken du kan ångra köpet inom 14 dagar.

Efter att avtalet har ingåtts ska du få en avtalsbekräftelse eller en kopia av det undertecknade avtalet.

Försummelse av säljarens informationsskyldighet kan leda till att avtalet inte är bindande

Vid hemförsäljning är förhandsinformationen särskilt viktig. Försummelse av säljarens informationsskyldighet kan leda till att avtalet inte binder konsumenten.

Om försäljaren vid hemförsäljningen har försummat att informera om att ångerrätt saknas eller om de omständigheter under vilka ångerrätten kan gå förlorad, binder avtalet dig inte. Informationen ska ges på ett tydligt och begripligt sätt på papper eller med ditt samtycke på något annat varaktigt sätt. Om du vill åberopa att avtalet inte är bindande, ska du meddela näringsidkaren detta inom 12 månader från det att avtalet ingicks.