Peruuttaminen ja palauttaminen kotimyynnissä

Valtaosalla kotimyyntituotteista on 14 päivän peruuttamisoikeus, jonka kuluessa voit perua kaupan ilman erityistä syytä. Peruuttamisajan laskeminen ja peruuttamisoikeuden sisältö riippuvat siitä, onko kyseessä tavaran kauppa vai palvelusopimus.

 • 14 päivän peruuttamisaika lasketaan tavaran tai viimeisen tavaraerän vastaanottamisesta. Jos kyse on tavaroiden säännöllisestä toimittamisesta, peruuttamisaika on 14 päivää ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta.

  Peruuttamisoikeus ei koske:

  • tavaraa, joka valmistetaan tai jota muunnellaan juuri sinun vaatimustesi tai tarpeittesi mukaisesti, esimerkiksi tavara, johon on tehty kaiverrus tai nimikointi. Jos tuotetta ei voida myydä edelleen ilman huomattavia tappiota, sinulla ei ole peruuttamisoikeutta.
  • tavaraa, joka voi nopeasti pilaantua tai vanhentua tai on luonteensa vuoksi sen toimittamisen jälkeen erottamattomasti sekoittunut muiden tavaroiden kanssa, esim. multakuorma, joka on jo levitetty maahan.
  • sinetöitynä toimitettua tavaraa, jota paketin avaamisen jälkeen ei terveydellisistä tai hygieniasyistä voida palauttaa.
 • 14 päivän peruuttamisaika lasketaan palvelusopimuksen tekemisestä. Peruuttamisoikeutta voi käyttää, vaikka palvelu olisi pyynnöstäsi aloitettu jo ennen peruuttamisajan päättymistä.

  Jos palvelun suorittaminen on peruuttamisaikana aloitettu ja se peruutetaan, sinun on maksettava yrittäjälle kohtuullinen korvaus. Korvaus lasketaan suhteellisena osuutena sopimuksen mukaisesta kokonaishinnasta.

  Jos elinkeinonharjoittaja on peruuttamisaikana aloittanut suoritukset ilman sinun pyyntöäsi tai sinulle ei ole kerrottu asiasta, sinun ei tarvitse maksaa peruuttamisaikana suoritetusta palvelusta.

  Peruuttamisoikeutta ei ole muun muassa silloin, kun palvelu on kokonaan suoritettu sinun nimenomaisesta pyynnöstäsi ja sinulle on ilmoitettu peruuttamisoikeuden puuttumisesta.

 • Jos sopimus koskee sekä tavaraa että palvelua, katsotaan sopimuksen päätarkoitusta. Sopimusta pidetään tavaran kauppasopimuksena, jos sopimuksen päätarkoitus on tavaran omistusoikeuden luovuttaminen ja tavaran arvo on suhteellisesti suurempi kuin työn osuus, esim. sopimus keittiökalusteiden ostamisesta asennuksineen.

Kotimyyntikaupan peruuttamisilmoitus

Voit peruuttaa kaupan peruuttamisaikana syytä ilmoittamatta. Pelkkä tavaran palauttaminen ei riitä, vaan peruuttamisesta tulee ilmoittaa myyjälle peruuttamislomakkeella tai esimerkiksi sähköpostilla. Myyjän pitää antaa sinulle peruuttamislomake ja muu ohjeistus kaupan peruuttamisesta ennen sopimuksen tekoa. Sinun on tarvittaessa voitava osoittaa, että peruuttamisilmoitus on tehty.

Peruuttamisajan piteneminen

Jos sinulle ei ole annettu ennakkotietojen yhteydessä tietoja peruuttamisoikeutta koskevista ehdoista, määräajoista ja menettelyistä, peruuttamisaika päättyy 12 kuukauden kuluttua normaalin peruuttamisajan päättymisestä. Jos yritys korjaa puutteelliset tiedot, peruuttamisaika päättyy 14 päivän kuluttua päivästä, jolloin sait korjatut tiedot.

Peruuttaminen peruuttamisajan jälkeen tai peruuttamisoikeuden puuttuessa

Lähtökohtaisesti sopimukset sitovat kumpaakin osapuolta. Voit perua tavaran tai palvelun tilauksen ennen sen luovutusta, vaikka peruuttamisoikeutta ei olisikaan, mutta silloin kyseessä on sopimuksen rikkominen. Se ei kuitenkaan tarkoita, että myyjällä olisi oikeutta pysyä sopimuksessa ja vaatia kauppahinnan maksamista. Sen sijaan myyjällä on oikeus korvaukseen hänelle aiheutuneesta vahingosta.

Tavaran palauttaminen

Jos peruutat kotimyyntisopimuksen, sinun on palautettava tavara viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä, jollei myyjä ole sitoutunut noutamaan tavaraa itse.

Sinun tulee maksaa kotimyynnissä ostamasi tavaroiden palauttamisesta johtuvat välittömät kulut, jollei myyjä ole sitoutunut vastaamaan niistä. Jos tavarat on toimitettu kotiisi sopimuksenteon yhteydessä, myyjän on kuitenkin noudettava tavarat omalla kustannuksellaan, jos tavarat eivät ole luonteensa, kuten kokonsa tai painonsa vuoksi palautettavissa helposti postitse.

Maksun palauttaminen

Myyjän on viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saatuaan palautettava maksamasi rahat lukuun ottamatta ylimääräisiä kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet valitsemastasi muusta kuin myyjän tarjoamasta edullisimmasta toimitustavasta.

Myyjällä on kuitenkin oikeus pidättyä maksujen palautuksesta, kunnes hän on saanut tavaran takaisin tai kunnes olet osoittanut esimerkiksi palautuskuitilla lähettäneesi tavaran takaisin, ellei myyjä ole velvollinen noutamaan tavaraa itse.