Peruuttaminen ja palauttaminen puhelinmyynnissä

Valtaosalla puhelinmyyntituotteista on 14 päivän peruuttamisoikeus, jonka kuluessa voit perua kaupan ilman erityistä syytä.

14 päivän peruuttamisajan laskeminen ja peruuttamisoikeus riippuu siitä, onko kyseessä tavara, palvelusopimus tai digitaalinen palvelu. Peruuttamisaika voi pidentyä, jos sinulle ei ole annettu tietoa peruuttamisoikeuden ehdoista tai ostoksen maksullisuudesta.

Jos peruutat sopimuksen, myös siihen liittyvä luotto-, vakuutus- tai muu sopimus (esimerkiksi asennussopimus) peruuntuu.

 • 14 päivän peruuttamisaika lasketaan tilatun tavaran tai viimeisen tavaraerän vastaanottamisesta. Jos kyseessä on säännöllisesti toimitettava tavara, peruuttamisaika lasketaan ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta.

  Peruuttamisoikeus ei koske mm.:

  • sinetöitynä toimitettua ja avattua ääni- tai kuvatallennetta tai tietokoneohjelmaa, esimeriksi sinetöidyt cd/dvd-levyt.
  • sinetöitynä toimitettua tavaraa, jota paketin avaamisen jälkeen ei terveydellisistä tai hygieniasyistä voida palauttaa.
  • tavaraa, joka voi nopeasti pilaantua tai vanhentua tai on luonteensa vuoksi sen toimittamisen jälkeen erottamattomasti sekoittunut muiden tavaroiden kanssa, esim. multakuorma, joka on jo levitetty maahan.
  • tavaraa, joka valmistetaan tai jota muunnellaan juuri sinun vaatimustesi tai tarpeittesi mukaisesti, esimerkiksi tavara, johon on tehty kaiverrus tai nimikointi. Jos tuotetta ei voida myydä edelleen ilman huomattavia tappiota, sinulla ei ole peruuttamisoikeutta.
  • yksittäisen sanoma- tai aikakauslehden tai aikakausjulkaisun toimittamista. Jos kyse on tilaussopimuksesta (kesto- tai määräaikainen), sinulla on peruuttamisoikeus.
 • Palvelusopimuksilla on yleensä 14 päivän peruuttamisoikeus, joka lasketaan palvelusopimuksen tekemisestä.

  Peruuttamisoikeutta voi käyttää, vaikka palvelun suorittaminen olisi pyynnöstäsi aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä. Jos palvelun toimittaminen on aloitettu ja se peruutetaan, sinun tulee maksaa yritykselle kohtuullinen korvaus, joka lasketaan suhteellisena osuutena kokonaishinnasta.

  Sinun ei tarvitse maksaa peruuttamisaikana kokonaan tai osittain suoritetusta palvelusta, jos yritys on aloittanut palvelun suorittamisen peruuttamisaikana ilman nimenomaista pyyntöäsi tai jos yritys ei ole kertonut peruttamisoikeuden käyttämistä koskevista ehdoista tai peruuttamiseen liittyvästä korvausvelvollisuudesta.

  Peruuttamisoikeus ei koske: 

  • palvelua, joka on kokonaan suoritettu sinun nimenomaisesta pyynnöstäsi ja olet lisäksi hyväksynyt sen, että menetät peruuttamisoikeutesi, kun palvelu on suoritettu. Esimerkiksi laajakaista- tai maksu-tv-sopimuksen osalta palvelu on kuitenkin kokonaan suoritettu vasta sopimuksen päättyessä eikä siinä vaiheessa, kun yhteys on avattu palvelun käyttöönottoa varten.
  • kiireellistä korjaus- tai huoltotyötä paikassa, johon yritys saapuu pyynnöstäsi, esimerkiksi jos pyydät yritystä luoksesi korjaamaan vuotavan putken.
  • majoituspalveluita, kuten hotelli- tai mökkimajoitusta. Näiden palveluiden peruuttamisaika voi olla kuitenkin kirjattuna sopimusehdoissa.
  • tavaroiden kuljetusta tai autonvuokrausta, joka on sovittu tietyksi ajankohdaksi. Näiden palveluiden peruuttamisaika voi olla kuitenkin kirjattuna sopimusehdoissa.
  • ravintolapalvelua tai vapaa-ajanpalvelua, joka on sovittu tietyksi ajankohdaksi. Vapaa-ajan palveluita ovat esimerkiksi huvi-, kulttuuri ja urheilutapahtumat, harrastuskurssit, välinevuokraus harrastustoimintaan. Näiden palveluiden peruuttamisaika voi olla kuitenkin kirjattuna sopimusehdoissa.
 • 14 päivän peruuttamisaika lasketaan digitaalista sisältöä koskevan sopimuksen tekemisestä.

  Digitaalisen sisällön sähköisenä toimittamisena pidetään digitaalisessa muodossa lataamalla, suoratoistona tuotettua tai toimitettua tietoa, esimerkiksi tietokoneohjelma, sovellus, peli, musiikki, video (mm. urheilutapahtuman katseluoikeus) tai teksti (mm. näköislehden lukuoikeus). Digitaalisen sisällön sähköisenä toimittamisena ei pidetä muisti- tai tallennusvälineellä esim. CD- tai DVD-levyllä toimitettua digitaalista sisältöä.

  Sinulla ei ole velvollisuutta maksaa kokonaan tai osittain suoritetusta digitaalista sisältöä koskevasta palvelusta, jos:

  • digitaalisen sisällön toimittaminen on aloitettu peruuttamisaikana ilman ennakkosuostumustasi.
  • sinulle ei ole annettu tietoa peruutusoikeuden menettämisestä.
  • et ole saanut vahvistusta tehdystä sopimuksesta.

  Sinulla ei ole kaupan peruuttamisoikeutta, jos digitaalisen sisällön toimittaminen on sähköisesti aloitettu sinun suostumuksellasi ennen peruuttamisajan päättymistä ja sinulle on ilmoitettu peruttamisoikeuden puuttumisesta.

Peruuttamisajan pidentyminen

Jos sinulle ei ole annettu tietoa peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevista ehdoista, oikeutesi peruuttaa kauppa pitenee 12 kuukauteen, joka lasketaan normaalin peruuttamisajan päättymisestä. Jos yritys korjaa puutteelliset tiedot, peruuttamisaika päättyy 14 päivän kuluttua päivästä, jolloin sait korjatut tiedot.

Kirjallinen vahvistus puhelinmyynnissä

Vuoden 2023 alusta alkaen puhelinmyynnissä edellytetään sopimuksen syntymiseksi kirjallista vahvistusta. Jos et ole pysyvällä tavalla puhelinkeskustelun jälkeen hyväksynyt elinkeinonharjoittajan tarjousta, et tule sidotuksi sopimukseen eikä sinulta tällöin saa vaatia maksua, tuotteen palauttamista, tuotteen säilyttämistä tai muuta toimenpidettä. Tarjous voidaan toimittaa paperisena tai sähköisesti esimerkiksi sähköpostiosoitteeseesi tai henkilökohtaiseen asiakaskansioosi siten, että saat tarjouksen puhelinkeskustelun jälkeen henkilökohtaisesti. Sinulla on oltava tosiasiallinen mahdollisuus tallentaa ja kopioida tarjous.

Kirjallista vahvistusta ei kuitenkaan edellytetä, jos olet itse ottanut yhteyttä elinkeinonharjoittajaan tai elinkeinonharjoittaja on ottanut sinuun yhteyttä nimenomaisesta pyynnöstäsi. Kirjallista vahvistusta ei edellytetä myöskään silloin, jos on kyse sähköisen viestinnän palvelujen, eli esimerkiksi puhelin- tai internet-liittymien, puhelinmyynnistä.

Peruuttamisilmoitus

Peruutusilmoitus on tehtävä viimeistään 14 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta tai sopimuksen tekemisestä. Jos peruuttamisajan viimeinen päivä on lauantai tai pyhäpäivä, peruuttamisilmoituksen voi tehdä vielä ensimmäisenä arkipäivänä.

Jos peruuttamisilmoituksen saapumisen ajankohdasta ei ole tarkkaa selvitystä, postitse lähetetyn ilmoituksen katsotaan saapuneen yritykselle seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä ja sähköisesti lähetetyn ilmoituksen päivänä, jolloin ilmoitus on lähetetty.

Sinun vastuullasi on tarvittaessa osoittaa, että peruuttamisilmoitus on tehty. Sinulla on oikeus ilmoittaa peruuttamisesta myös ennen tavaran toimittamista.

Peruuttamisilmoituksen voi tehdä:

 • yrityksen tarjoamalla peruuttamislomakkeella.
 • vapaamuotoisesti esimerkiksi sähköpostilla tai palautettavan tavaran mukana toimitettavalla ilmoituksella.
 • yrityksen verkkosivuilla, jos yritys tarjoaa tähän mahdollisuuden. Jos peruutusilmoitus on mahdollista tehdä yrityksen verkkosivuilla, sinulla on oikeus saada viipymättä ja pysyvällä tavalla tieto peruutusilmoituksen saapumisesta, esimerkiksi sähköpostilla.

Tavaraan tutustuminen ja kokeileminen

Sinun on pidettävä vastaanottamasi tavara olennaisesti muuttumattomana ja vähentymättömänä, jotta sinulla on peruuttamistilanteessa oikeus saada maksamasi summa kokonaan takaisin. Pakkauksen voi yleensä avata tai purkaa jos haluat tarkastaa tavaran ominaisuudet ja toimivuuden tai tutustua tavaraan samaan tapaan kuin myymälässä.

Jos otat tavaran käyttöön, vastaat peruutustilanteessa tavaran arvon alenemisesta. Jos tavara on olennaisesti muuttunut tai vähentynyt, yrityksellä on oikeus periä tavaran arvon alenemista vastaava summa. Jos tavara on muuttunut käyttämisen vuoksi myyntikelvottomaksi, yritys voi kieltäytyä kokonaan palauttamasta rahoja.

Et vastaa tavaran arvonalennuksesta, jos yritys ei ole antanut ennen sopimuksen tekemistä tietoa peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevista ehdoista, määräajoista ja menettelyistä.

Tavaran ja maksun palauttaminen

Tavara on palautettava viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Sinun vastuullasi on tarvittaessa osoittaa, että tavara on palautettu määräajassa, esimerkiksi palautuskuitilla.

Sinun on maksettava palauttamisesta aiheutuvat kustannukset, jos yritys ei ole sitoutunut vastaamaan niistä. Sinun ei tarvitse maksaa palautuskustannuksia,
jos yritys ei ole ennen tilauksen tekemistä antanut tietoa siitä, että sinun on vastattava kustannuksista sekä kertonut palautuskustannusten määrästä, jos tavarat eivät ole palautettavissa tavanomaisella tavalla postitse.

Yrityksen on viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saatuaan palautettava sinulta saadut maksut. Yrityksen ei tarvitse palauttaa maksuja ennen kuin tavara on palautettu tai olet esimerkiksi palautuskuitilla osoittanut lähettäneesi tavaran takaisin.

Jos olet valinnut muun kuin edullisimman toimitustavan, esimerkiksi pikatoimituksen, yrityksen ei tarvitse palauttaa siitä aiheutuneita ylimääräisiä kustannuksia.

Jos yritys ei palauta rahoja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tai tavaran saatuaan, sinulla on oikeus viivästyskorkoon.

Yrityksen on palautettava maksut samalla maksutavalla, jota olet käyttänyt. Jos olet maksanut esimerkiksi verkkopankissa, summa on palautettava sinun ilmoittamalle pankkitilille. Luottokorttimaksu hyvitetään vastaavasti luottokortille. Jos tilinumerosi ei ole yrityksen tiedossa, yritys voi palauttaa rahat esimerkiksi maksuosoituksena.
Palautus voidaan tehdä muulla tavoin, kuten lahjakortilla, vain sinun suostumuksellasi. Maksun palauttamisesta ei saa aiheutua sinulle kustannuksia.

Jos yritys ei palauta rahoja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saatuaan ja ostos on maksettu luottokortilla, voit vaatia rahoja takaisin luottoyhtiöltä.

Luotonantajan ja operaattorin vastuu

Jos maksoit luottokortilla, voit vaatia myyjän lisäksi hyvitystä aina myös luotonantajalta. Voit kääntyä luotonantajan puoleen esimerkiksi tilanteessa, jossa yritys ei toimita ostosta, ostoksesta on laskutettu väärin tai tuotteessa on myyjän vastuulle kuuluva virhe, jota yritys ei suostu hyvittämään. Luotonantaja ei ole velvollinen palauttamaan enempää kuin luottoyhtiölle on maksettu.

Jos maksoit maksukortin debit-ominaisuudella, voit vaatia maksettujen ostosten osalta hyvitystä korttiyhtiöltä, jos yhtiö on korttiehdoissaan tai muutoin tähän sitoutunut.

Jos ostoksesi on veloitettu liittymän laskussa, voit vaatia myyjän tai palveluntarjoajan lisäksi hyvitystä aina myös operaattoriltasi. Voit kääntyä operaattorisi puoleen esimerkiksi tilanteessa, jossa yritys ei toimita ostosta, ostoksesta on laskutettu väärin tai tuotteessa on myyjän vastuulle kuuluva virhe, jota yritys ei suostu hyvittämään. Operaattori ei ole velvollinen palauttamaan enempää kuin operaattorille on maksettu.

Jos asia ei selviä, voit olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

Reklamaatioapuri – Pe­ruut­ta­mi­soi­keu­den ja mak­sun­pa­lau­tuk­sen on­gel­mat ta­va­ran kau­pas­sa

Apurin avulla voit reklamoida myyjälle, jos kaupan peruuttaminen ei ole onnistunut tai rahojasi ei ole palautettu.

Reklamaatioapuri