Remontin virheet ja viivästykset

Jos remontin valmistuminen viivästyy selvästi, voit vaatia sopimukseen kirjattua viivästys- tai vakiokorvausta.

 • Jos sopimusta ei ole, vaadi kirjallisesti työn tekemistä uudessa, kohtuupituisessa määräajassa.
 • Jos työ ei uudessa määräajassa valmistu, sinulla on oikeus vaatia vahingonkorvausta viivästymisen aiheuttamista kuluista. Voit vaatia korvausta todellisten kulujen mukaan, jos ne ylittävät sopimuksen vakiokorvauksen. Molempia korvauksia ei kuitenkaan voi saada.

Sinulla on oikeus olla maksamatta viivästyneen työn osuus kunnes hyvityksestä on sovittu ja työ on tehty valmiiksi.

Jos viivästyksestä aiheutuu merkittävää haittaa, lisäaikaa työn tekemiselle ei tarvitse antaa, vaan sopimuksen voi purkaa heti.

Hintariidassa tarvitaan näyttöä

Jos hinnasta ei ole sovittu mitään, kuluttajan on yleensä maksettava remonttilasku, kunhan se ei ole kohtuuton ja lasku on eritelty.

 • Tuntilaskutuksen pitää perustua aitoihin työtunteihin ja tarvittaviin matka-aikoihin
 • Kustannusarviossa pitää yleensä pysyä. Jos lopullinen hinta jää alle arvion, urakoitsija ei saa vaatia arvion mukaista hintaa. Kustannusarvion voi kuitenkin perustelluista syistä ylittää enintään 15 prosentilla
 • Kiinteää hintaa eli urakkahintaa ei saa ylittää lainkaan. Sitä ei tarvitse myöskään alentaa, vaikka työ tulisi halvemmaksi
 • Enimmäishinta on hinnan yläraja. Enempää ei saa laskuttaa, vaikka työ tosiasiassa aiheuttaisi suuremmat kustannukset. Sen sijaan hinta voi alentua työ- tai materiaalimäärän mukaisesti

Riitatilanteessa urakoitsijalla on velvollisuus tarvittaessa näyttää, mistä hinnasta on sovittu. Remontti- tai rakentamissopimus tulisi aina tehdä kirjallisesti.

Jos olet eri mieltä urakoitsijan kanssa laskusta, sinulla on oikeus olla maksamatta liikaa laskutettua osuutta. Silloin pitää aina lähettää yritykselle kirjallinen vaatimus hinnan korjaamisesta, perusteluineen.

Jos urakoitsija vielä vaatii pysymään alkuperäisessä laskussa, kannattaa ottaa heti yhteys kuluttajaneuvontaan. Kuluttajaoikeusneuvoja voi arvioida, onko asiassa syytä jatkaa hinnan pidättämistä ja mahdollisesti riitauttaa asia.
Kuluttajaneuvonta

Lisätyöt maksettava sovitusti

Urakoitsijan ei tarvitse tehdä ilmaista työtä. Toisaalta hänen pitää riitatilanteessa kyetä näyttämään

 • että on pyytänyt tilaajalta luvan lisätöiden tekemiseen
 • mikä työ kuuluu alkuperäiseen urakkaan
 • mikä on lisätyötä, josta voi laskuttaa sovitun hinnan yli.

Jos selkeää kirjallista sopimusta ei ole eikä työn hinnastakaan ole sovittu tarkkaan, työstä ja myös lisätyöstä on yleensä maksettava kohtuullinen hinta.

Lisätyöt ja niiden hinta pitäisi aina merkitä sopimukseen, kun tilaaja niitä pyytää tai lisätöiden tarvetta ilmenee. Selkeästi sovittua hintaa ei voi lisätöiden laskutuksella ylittää ilman uutta sopimusta tai asianmukaista merkintää jo tehdyssä sopimuksessa.

Jos työn jälki ei kelpaa

Jos työn laatu ei ole ammattitaitoista, ota yhteyttä urakoitsijaan, kun olet tarkastanut lopputuloksen. Lähetä urakoitsijalle kirjallinen valitus ja hyvitysvaatimus, jos yhteydenotto ei tuota tulosta. Valitus pitää tehdä kohtuuajassa virheen havaitsemisesta.

Sinulla on oikeus

 • olla maksamatta virheellisen työn osuus kunnes virhe on korjattu tai muusta hyvityksestä on sovittu. Koko urakkahintaa ei automaattisesti voi pidättää
 • vaatia virheellisen työn korjausta. Urakoitsijalla on oikeus korjata virheet ja puutteet itse, jos siitä ei aiheudu kuluttajalle kohtuutonta haittaa

Voit teettää jatkoremontin toisella urakoitsijalla, jos on perusteltu syy epäillä, ettei alkuperäinen urakoitsija korjaukseen pysty tai asiasta sovitaan hänen kanssaan. Silloin voit vaatia korjauksen kustannukset häneltä. Sinun pitää kuitenkin maksaa jälkimmäisen urakoitsijan lasku, jos ei toisin selkeästi sovita.

Jos virheen korjaus ei tule kysymykseen, voit vaatia hinnanalennusta. Sopimuksen purkaminen on viimeinen vaihtoehto. Silloinkin pitää maksaa virheettömän työ osuus.

Kuluttajalla on oikeus saada myös vahingonkorvausta kuluista, joita hänelle koituu virheestä. Näitä ovat mm. puhelin-, posti- ja matkakulut. Jos virhe tai vahinko johtuu urakoitsijan huolimattomuudesta, hänen on korvattava myös virheen tai vahingon aiheuttamat välilliset kulut.

Pääurakoitsija vastaa käyttämiensä aliurakoitsijoiden työstä. Jos esimerkiksi pääurakoitsijaa ei enää tavoita ja aliurakoitsijan työssä on virhe, kuluttajalla on oikeus tehdä valitus myös suoraan aliurakoitsijalle.

Valituslomakkeet avuksesi

Reklamaation tekeminen

Jos valituksesi ei tuota tulosta, ota yhteyttä maistraattien kuluttajaneuvontaan

Kuluttajat voivat saada apua ongelmiinsa maistraattien kuluttajaneuvonnasta.
Kuluttajaneuvonta

Päivitetty 17.5.2014 Tulosta