Hinnanalennus ja kaupan purku

Hinnanalennus

Jos korjaaminen tai tavaran vaihtaminen ei onnistu, virhe voidaan hyvittää hinnanalennuksella. Hinnanalennus voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun

  • tavara on käyttökelpoinen virheellisenäkin, mutta sen arvon voidaan arvioida alentuneen virheen vuoksi.
  • kyseessä on luonteeltaan vähäinen virhe ja sen merkitys voi olla ostajalle kokonaisuuden kannalta vähäinen, esimerkiksi pintavika.
  • virheen korjaaminen aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia tavaran arvoon nähden, esimerkiksi tavaran arvo kohoaa sen alkuperäistä arvoa suuremmaksi

Hinnanalennuksen on oltava suuruudeltaan virhettä vastaava. Usein hinnanalennuksen suuruus pitää arvioida ottamalla huomioon virheen merkitys tavaran käyttö- tai vaihtoarvon tai ulkonäön kannalta, esimerkiksi vertaamalla virheellisen tavaran todellista arvoa siihen arvoon, joka tavaralla olisi virheettömänä. Jos kuluttaja on joutunut itse korjauttamaan tavaran, hinnanalennuksen suuruus ilmenee kuluttajan saamasta laskusta.

Hinnanalennusta ei voi muuttaa lahjakortiksi, jos kuluttaja ei tähän suostu. Jos virhettä ei voi korvata hinnanalennuksella, kaupan purkaminen on usein viimeinen hyvityskeino.

Kuluttajalla on myös oikeus korvaukseen vahingosta, jonka tavaran virhe on aiheuttanut.
Vahingonkorvaus

Kaupan purku

Kaupan purkaminen on usein viimeinen hyvityskeino. Sitä voi vaatia, jos virhe ei ole vähäinen ja virhettä ei voi hyvittää muilla keinoilla. Virhe on vähäinen esimerkiksi, kun tavara on helposti ja nopeasti korjattavissa tai tavarassa on jokin pintavika, jonka merkitys on asiakkaalle kaupan kokonaisuus huomioon ottaen vähäinen.

Kaupan purkautuessa myyjän on palautettava rahat, kun asiakas palauttaa tavaran myyjälle. Myyjä voi pidättää palautettavasta kauppahinnasta osan, joka vastaa asiakkaan tavarasta saamaa hyötyä ajalta, jolloin asiakas on voinut käyttää laitetta normaalisti ennen vian ilmenemistä.

Kuluttajalla on myös oikeus korvaukseen vahingosta, jonka tavaran virhe on aiheuttanut.
Vahingonkorvaus

Päivitetty 12.3.2014 Tulosta