Korjauksen kustannukset, paikka ja kesto

Korjauskustannukset

1. Takuu on voimassa

Tavara on korjattava takuuehtojen mukaisesti aiheuttamatta kuluttajalle kuluja, kuten esimerkiksi tavaran korjattavaksi toimittamisesta ja palauttamisesta aiheutuvia kuluja, varaosakuluja tai korjaajan työ- ja matkakuluja.

2. Takuuta ei ole annettu tai takuuaika on kulunut umpeen

Virheen korjauksesta ei saa yleensä aiheutua asiakkaalle kustannuksia. Korjauskustannusten jakamisesta voi neuvotella, jos virheellisen tavaran korjaus lisää tavaran arvoa olennaisesti sen arvoon ja ikään verrattuna tai korjauskulut nousevat kohtuuttoman suuriksi sen arvoon ja ikään verrattuna.

Jos yritys edellyttää kuluttajan osallistumista korjauskustannuksiin, kuluttaja voi kieltäytyä korjauksesta. Virhe voidaan tällöin hyvittää vaihtamalla tavara virheettömään tai virhettä vastaavalla hinnanalennuksella.

Korjauspaikka

1. Takuu on voimassa

Takuunantaja on velvollinen huolehtimaan takuukorjauksista ja sillä on oikeus määrätä, missä takuukorjaus tehdään.

Kuluttajan kannattaa pyytää toimintaohjeet takuunantajalta. Toimintaohjeiden selvittäminen on tärkeää varsinkin silloin, kun tavaran myynyt yritys tai takuunantajan huolto sijaitsee kaukana. Tavaran mahdollisesta siirrosta tai siirtokustannuksista vastaa takuunantaja.

2. Takuuta ei ole annettu tai takuuaika on umpeutunut

Myyjällä on oikeus korjata virhe, jos korjauksen voi tehdä kohtuullisessa ajassa, alentamatta tavaran arvoa ja aiheuttamatta ostajalle huomattavaa haittaa.

Tavaran korjauttaminen muualla kuin myyjän osoittamassa huollossa tulee kyseeseen vain silloin, kun korjaamista ei voi lykätä aiheuttamatta kuluttajalle kohtuutonta haittaa, esimerkiksi jos vika ilmenee matkalla, eikä kuluttaja voi odottaa myyjän järjestämää korjausta. Tällöinkin kuluttajan kannattaa olla mahdollisimman nopeasti yhteydessä myyjään.

Jos korjauksen teettää ilman perusteltua syytä jossain muualla kuin myyjän osoittamassa paikassa, kuluttaja voi vaatia korvausta vain kuluista, jotka myyjälle tai takuunantajalle virheen korjaamisesta olisi aiheutunut.

Korjauksen kestoaika ja sijaislaite

Kuluttajansuojalain mukaan tavaran virheen korjaus on tehtävä kohtuullisessa ajassa. Missään ei kuitenkaan määritellä, miten pitkä tuo kohtuullinen korjausaika on. Kohtuullista korjausaikaa määriteltäessä otetaan huomioon tavaran välttämättömyys taloudessa ja kuluttajan tilanne sen käyttäjänä. Kohtuullinen korjausaika on yleensä korkeintaan kaksi viikkoa. Esimerkiksi:

  • lapsiperheen pyykinpesukone ei saa viipyä huollossa pitkään eli korjausaika voi olla vain muutamia päiviä.
  • viihde-elektroniikan laitteet eivät kuulu kodin välttämättömimpiin laitteisiin, mutta niidenkään korjaus ei saisi kestää useita viikkoja.

Jos kohtuullinen korjausaika ylittyy, kuluttaja voi pyytää käyttöönsä sijaislaitetta. Sijaislaitteen antaminen ei kuitenkaan ole yrityksen lakisääteinen velvollisuus. Antamalla sijaislaitteen yritys voi kuitenkin välttyä muilta hyvitysvaatimuksilta.

Sijaislaitteella on oltava samat perusominaisuudet kuin korjattavalla tavaralla.

Jos sijaislaitetta ei ole annettu, eikä korjausta ole mahdollista tehdä kohtuullisessa ajassa, kuluttaja voi vaatia

  • hinnanalennusta tai tuotteen välitöntä vaihtamista virheettömään. Kuluttaja voi myös vaatia kaupan purkamista, jos virhe ei ole vähäinen.
  • korjauksen viivästymisestä aiheutuneiden kulujen korvaamista, jos korjattavaa laitetta ei voi käyttää pitkään aikaan. Esimerkiksi jos kameraa korjataan kuukausi ja kuluttaja joutuu lomamatkalla turvautumaan kertakäyttökameraan tai pyykkikoneen korjauksen pitkittyessä vaatteet on pestävä pesulassa.
  • korvausta siitä, että ei voi hyödyntää ostamaansa tavaraa. Korvauksiin käyttöhyödyn menetyksestä on oikeus vain, jos myyjä on toiminut huolimattomasti ja haitta on merkittävä. Hyvitystä käyttöhyödyn menetyksestä voi vaatia, vaikka suoranaista taloudellista vahinkoa ei olekaan syntynyt.

Korjauskerrat

Jos tavara on arvokas ja rakenteeltaan monimutkainen, myyjälle on yleensä annettava tilaisuus muutamaan korjausyritykseen.

Jos kyseessä on standarditavara, ostaja ei yleensä ole velvollinen antamaan myyjälle samasta viasta tilaisuutta useampaan kuin yhteen korjausyritykseen. Usein tavaran korjaaminen on kummallekin osapuolelle yksinkertaisin tapa oikaista virhe, joten myös toinen korjauskerta voi tulla kyseeseen, jos myyjä tarjoutuu tekemään uusintakorjauksen viipymättä.

Jos vikaa ei saada yrityksistä huolimatta korjattua, on selvitettävä mahdollisuutta tavaran vaihtamisesta virheettömään.
Vaihtaminen virheettömään

Päivitetty 21.3.2014 Tulosta