Toimituksen viivästys

Yritykselle on annettava lisäaikaa

Jos tavaran toimittaminen tai palvelun suorittaminen viivästyy, eikä syy ole kuluttajan, kyseessä on myyjän sopimusrikkomus. Tavaran luovutuksen viivästyessä ostajalla on oikeus vaatia sopimuksen täyttämistä, mutta myyjälle on yleensä annettava kohtuullinen lisäaika ennen kuin voi vaatia kaupan purkamista.

Kauppahinnan pidättäminen

Viivästymisen vuoksi kuluttaja voi lykätä maksamista. Kauppahinnasta voi jättää maksamatta vain osan, jos osa toimituksesta tai työstä viivästyy.

Maksamatta jätettävän summan on suurin piirtein vastattava puuttuvan toimituksen tai työn hintaa tai viivästyksestä aiheutuneita taloudellisia vahinkoja.

Hinnanalennus

Laki ei anna mahdollisuutta vaatia viivästyksestä hinnanalennusta, mutta sellaisesta kannattaa kuitenkin neuvotella. Yritys saattaa haluta korvata viivästyksen hinnanalennuksella, jotta sen ei tarvitse purkaa kauppaa.

Valituksen tekeminen

Reklamaation tekeminen ja neuvonta

Päivitetty 16.5.2014 Tulosta