Korkein oikeus muutti markkinaoikeuden päätöstä 4financen eräpäivän siirtomaksusta

4finance on tarjonnut kuluttajille kertaluottoja 30 päivän maksuajalla. Luoton eräpäivän siirtämisen kustannukset ovat olleet kuluttaja-asiamiehen näkemyksen mukaan kohtuuttomia, ja kuluttaja-asiamies vei asian markkinaoikeuteen marraskuussa 2016. Markkinaoikeus määräsi yhtiölle kieltoja kuluttaja-asiamiehen vaatimuksia suppeampana, joten kuluttaja-asiamies valitti päätöksestä korkeimpaan oikeuteen vuonna 2018. Korkein oikeus muutti lokakuussa 2020 markkinaoikeuden päätöstä 4financen eräpäivän siirtomaksusta kuluttaja-asiamiehen vaatimuksen mukaiseksi.

Pikaluottoyhtiö 4finance markkinoi ja myönsi Vivus.fi-verkkosivuillaan 2 010 euron suuruisia kertaluottoja 30 päivän takaisinmaksuajalla. Jos kuluttaja ei pystynyt maksamaan luottoa takaisin sovitussa ajassa, luoton viivästyskorko tai sen vaihtoehtona yhtiön tarjoaman eräpäivän siirron kustannus oli luoton juokseva nimelliskorko 0,5 prosenttia päivässä. Tällöin luottokorko vastasi 182,5 prosentin vuotuista korkoa. 2 010 euron suuruisen luoton eräpäivän siirtäminen 30 päivällä maksoi 302 euroa.

Kuluttaja-asiamies haki 4financelle kieltoa kohtuuttomista ja lainvastaisista luottoehdoista sekä lainvastaisesta luotonmyöntämismenettelystä marraskuussa 2016. Kuluttaja-asiamies vaati hakemuksessaan muun muassa sitä, että markkinaoikeus kieltää 4financea käyttämästä sopimusehtoa, jonka perusteella yhtiö veloittaa ennen luoton erääntymistä sovittavasta eräpäivän siirrosta kuluttajalta enemmän kuin mitkä olisivat viivästystilanteessa perintälain mukaiset viivästyskulut ja luottokorkoa vastaava, mutta enintään kuluttajansuojalain korkokaton suuruinen viivästyskorko vastaavalta ajalta.

Kuluttajaa, joka pyytää maksuaikaa ennen eräpäivää, ei saa asettaa huonompaan asemaan kuin kuluttajaa, joka jättää luoton hoitamatta, kuluttaja-asiamies perusteli haettavaa kieltoa. Markkinaoikeus hylkäsi kuluttaja-asiamiehen vaatimuksen vuoden 2017 lopussa, jolloin kuluttaja-asiamies päätti hakea valituslupaa korkeimmalta oikeudelta.

Korkein oikeus piti eräpäivän siirron kustannuksia kohtuuttomina

Lokakuussa 2020 korkein oikeus muutti markkinaoikeuden päätöstä ja määräsi 4financelle kiellon kuluttaja-asiamiehen vaatimuksen mukaisesti. Korkein oikeus katsoi, että 4financen sopimuksissa olevat eräpäivän siirtämistä koskevat hintaehdot ovat olleet määriltään kohtuuttomia. Lisäksi sopimusehtojen epäselvyys on lisännyt niiden kohtuuttomuutta.

Korkein oikeus kielsi 4financea käyttämästä Vivus-kertaluottoja ja niitä vastaavia luottoja tarjotessaan sellaista sopimusehtoa, jonka mukaan luottoa ottaneen on maksettava ennen eräpäivää sovitusta eräpäivän siirtämisestä enemmän kuin lain mukainen viisi euroa lisättynä 50 prosentin vuotuisella viivästyskorolla.

Kuluttaja-asiamiehen vuonna 2016 jättämässä markkinaoikeushakemuksessa oli lisäksi kolme muuta kieltovaatimusta. Korkein oikeus jätti nämä markkinaoikeuden määräämät kiellot pysyviksi.

Lue korkeimman oikeuden päätöksen perustelujen laajempi selostus

Lisää aiheesta:


 Tämä artikkeli on osa Kuluttaja-asiamiehen uutiskirjettä 5–6/2020