Assemblinin ja Fidelixin yrityskaupan käsittelymääräaikaa on jatkettu 8.7.2021 saakka

Markkinaoikeus on pidentänyt Kilpailu- ja kuluttajavirastossa (KKV) tutkittavana olevan Assemblin AB:n ja Fidelix Holding Oy:n välisen yrityskaupan käsittelymääräaikaa 8.7.2021 saakka.

KKV aloitti 24.2.2021 jatkoselvityksen yrityskaupassa, jossa sähkö-, lämmitys-, putki- ja LVI-töihin liittyviä asiantuntijapalveluita tarjoava pohjoismainen asennusyhtiö Assemblin hankkii Fidelix-konsernin emoyhtiön Fidelix Holdingin. Viraston alustavan arvion perusteella yrityskaupasta saattaa seurata haitallisia kilpailuvaikutuksia erityisesti pääkaupunkiseudun ja Pirkanmaan rakennusautomaatioprojektien kilpailutuksissa.

Määräaika yrityskaupan jatkokäsittelylle olisi päättynyt 4.6.2021. KKV haki markkinaoikeudelta käsittelymääräajan pidentämistä 8.7.2021 saakka, jotta kilpailuvaikutusten selvittäminen saadaan tehtyä asian edellyttämällä laajuudella. Yrityskaupan ilmoittaja ei vastustanut määräajan pidentämistä, ja markkinaoikeus hyväksyi KKV:n hakemuksen 19.5.2021.

Lue lisää:

KKV selvittää tarkemmin Assemblinin ja Fidelix Holdingin välisen yrityskaupan kilpailuvaikutuksia, KKV:n tiedote 25.2.2021

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Jenna Nylander, p. 029 505 3576
Tutkimuspäällikkö Mikko Heinonen, p. 029 505 3162
etunimi.sukunimi@kkv.fi

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä. Yrityskauppailmoituksen käsittely on tarvittaessa kaksivaiheinen. Ns. ensi vaiheen käsittely kestää enintään 23 työpäivää. Jos kaupalla ei selvästikään ole vahingollisia kilpailuvaikutuksia tai jos vahingolliset vaikutukset voidaan estää osapuolten ehdottamin ehdoin, kauppa hyväksytään ensi vaiheen käsittelyssä. Muussa tapauksessa virasto tekee päätöksen asian siirtämisestä jatkokäsittelyyn, jossa kauppa ja sen kilpailuvaikutukset selvitetään perusteellisesti. Jatkokäsittely kestää enintään 69 työpäivää. Markkinaoikeus voi pidentää II-vaiheen käsittelyaikaa korkeintaan 46 työpäivällä.
Lue lisää yrityskauppavalvonnasta.