Behandlingstiden för företagsförvärvet mellan Assemblin och Fidelix har förlängts till 8.7.2021

Marknadsdomstolen har förlängt handläggningsfristen för Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) granskning av företagsförvärv mellan Assemblin AB och Fidelix Holding Oy till 8.7.2021.

KKV inledde 24.2.2021 en fortsatt utredning i företagsförvärvet, där det nordiska installationsbolaget Assemblin, som erbjuder experttjänster inom el-, uppvärmning-, rör- och VVS-arbeten, förvärvar Fidelix-koncernens moderbolag Fidelix Holding. Myndigheten bedömer preliminärt att företagsförvärvet kan leda till skadlig konkurrenseffekt särskilt i konkurrensutsättningen av byggnadsautomationsprojekt i huvudstadsregionen och Birkaland.

Fortsatt behandlingstid av företagsförvärvet skulle löpt ut 4.6.2021. KKV ansökte om förlängning av handläggningstiden hos marknadsdomstolen till 8.7.2021 för att utreda konkurrenseffekterna i den omfattning som ärendet kräver. Anmälaren av företagsförvärvet motsatte sig inte förlängningen av tidsfristen och marknadsdomstolen godkände KKV:s ansökan 19.5.2021.

Läs mer:

KKV utreder närmare konkurrenseffekterna av företags- förvärvet mellan Assemblin och Fidelix Holding, KKVs meddelande 25.2.2021

Tilläggsuppgifter:

Specialsakkunnig Jenna Nylander, tfn 029 505 3576
Forskningschef Mikko Heinonen, tfn 029 505 3162
fornamn.efternamn@kkv.fi