Fi-Nergy Voiman ja 365 Hankinnan sähköntoimitus keskeytynyt: tietoa kuluttajan oikeuksista ja velvollisuuksista

Fi-Nergy Voiman ja 365 Hankinnan sähköntoimitus asiakkailleen on keskeytynyt. Sähköntoimitus on turvattu kolmen viikon ajaksi, mutta yhtiöiden asiakkaiden on etsittävä viipymättä itselleen uusi sähkönmyyjä, jotta sähköt eivät katkea sen jälkeen. Päivitämme tälle sivulle vastauksia ajankohtaisiin kysymyksiin, joita yhtiöiden asiakkailla voi olla. Tilanteeseen liittyy kuitenkin paljon epävarmuutta, eikä kaikkiin kysymyksiin ole valmiita vastauksia.

Fi-Nergy Voiman ja 365 Hankinnan sähköntoimitus keskeytyi 11. kesäkuuta 2021, koska yhtiöillä ei ole tasevastaavaa eli ne eivät saa ostettua sähköä. Sähköntoimituksen keskeytys koskee tuhansia asiakkaita.

Yhtiöiden asiakkaiden on oltava aktiivisia ja tehtävä viipymättä uusi sähkönmyyntisopimus toisen myyjän kanssa, koska kukaan ei tee heille uutta sähkösopimusta heidän puolestaan. Sähköt eivät kuitenkaan katkea heti, vaan sähköntoimitus jatkuu vähintään kolmen viikon ajan siitä, kun verkkoyhtiö on ilmoittanut sähköntoimituksen katkeamisesta asiakkaille.

Koska yritysten sähköntoimitus on keskeytynyt, kuluttajien ei kannata maksaa minkäänlaisia maksuja kummallekaan yhtiölle. Kuluttaja-asiamies seuraa tilannetta ja kertoo sen etenemisestä.

Kuluttaja-asiamies aloitti keväällä 2021 Fi-Nergyn sellaisten asiakkaiden avustamisen, joille yhtiö ei ole palauttanut liikaa perittyjä ennakkomaksuja. Koska yhtiön tilanne on epävarma, avustuspyynnön voi tehdä vain niissä tilanteissa, joissa kuluttaja saa velkomushaasteen maksamattomista ennakkomaksuista tai sopimussakosta. Sen sijaan kuluttaja-asiamies ei voi ottaa uusia avustuspyyntöjä jo maksettujen ennakkomaksujen takaisinperinnästä.

Energiavirasto vastaa sivuillaan sähköntoimituksen loppumiseen liittyviin kysymyksiin.

En ole vielä saanut verkkoyhtiöltä viestiä sähköntoimituksen loppumisesta, mutta minulla on voimassa oleva sopimus Fi-Nergyn/365 Hankinnan kanssa. Pitääkö minun tehdä uusi sopimus jonkin toisen yrityksen kanssa?

Kyllä. Sinun on tehtävä itse uusi sopimus toisen yrityksen kanssa, sillä nykyinen yritys ei toimita sinulle enää sähköä. Sopimus kannattaa tehdä mahdollisimman pian. Voit tehdä uuden sopimuksen, vaikka et olisi vielä saanut ilmoitusta.

Kolmen viikon määräaika tulee pian täyteen enkä ole vielä solminut sopimusta uuden yrityksen kanssa. Mitä voin tehdä?

Ole välittömästi yhteydessä alueesi verkkoyhtiöön ja neuvottele määräajan pidentämisestä. Näin voit varmistaa, ettei sähköntoimitukseen tule katkoksia. Ilmoitettu kolmen viikon toimitusaika on vähimmäisaika, josta voi tarvittaessa neuvotella.

Sähkönmyyjän vaihtamista ei kannata jättää viimetippaan, vaikka sopimukset tulevat yleensä nopeasti voimaan.

Olen maksanut etukäteen sähköstä jo marraskuun loppuun asti. Kun teen uuden sopimuksen, joudunko maksamaan sähköt samalta ajalta uudestaan?

Kyllä. Uusi ja aiemmin käyttämäsi yhtiö ovat toisistaan erillisiä yrityksiä, joten uusi yritys laskuttaa sinulta sähkön, jota käytät sen asiakkaana.

Sähkösopimukseni on jo päättynyt, mutta olen maksanut sähkölaskuja ennakkoon. Nyt yritys ei ole palauttanut minulle takaisin liikaa maksamiani rahoja. Mitä voin tehdä?

Tällä hetkellä kuluttajaneuvonnalla ja muilla kuluttajaviranomaisilla ei ole keinoja asiakkaiden auttamiseksi liikamaksujen takaisinsaannissa. Voit tehdä myyjälle reklamaation, mutta on epävarmaa, käsitteleekö se reklamaatiota.

Minulla on määräaikainen sopimus Fi-Nergyn/365 Hankinnan kanssa. Joudunko maksamaan sopimussakkoa, kun teen sopimuksen uuden myyjän kanssa?

Ne asiakkaat, joilla on määräaikainen sopimus, eivät ole enää sidottuja sopimukseen. Koska yritykset eivät pysty toimittamaan sähköä, ne eivät voi myöskään vaatia sopimussakkoa.

Sain kirjeen, jossa perintäyhtiö vaatii sopimussakkoa maksettavaksi. Täytyykö minun maksaa sopimussakko?

Koska yhtiöt eivät pysty toteuttamaan velvoitteitaan, sopimussakon vaatimiselle ei ole perusteita missään tilanteessa. Sinulla ei ole maksuvelvollisuutta, koska sähköntoimitus on keskeytynyt. Ilmoita perintäyhtiölle, että kiistät maksun perusteet. Tällöin yhtiö ei voi jatkaa perintää.

Sain myyntipuhelun, jossa minulle tarjottiin sähkösopimusta. En mielestäni ole tehnyt sopimusta, mutta nyt sain laskun, vaikka sopimus on tulossa voimaan vasta myöhemmin. Pitääkö lasku maksaa? En saa yritykseen yhteyttä.

Fi-Nergy ja 365 Hankinta ovat käyttäneet ulkopuolista laskuttajaa. Sinulla on oikeus kiistää epäselvissä olosuhteissa syntynyt sähkönmyyntisopimus. Laskusta kannattaa reklamoida laskussa mainitun laskuttajan yhteystiedoilla.