Sähkön puhelinmyynti

Puhelinmyynnissä tehdyn sähkösopimuksen voit peruuttaa vielä siinä vaiheessa, kun olet saanut myyjältä sopimusta koskevan kirjallisen vahvistusilmoituksen. Joissakin tapauksissa voit myös kiistää sopimuksen pätevyyden. Vuoden 2023 alusta puhelinmyynnissä edellytetään kirjallista vahvistusta sopimuksen syntymiseksi.

Sähkösopimuksen tekemisessä on syytä olla tarkkana

Sähkönmyyntisopimus on monimutkaisempi sopimus kuin esimerkiksi lehtitilaus eikä sen tekeminen puhelimessa aina suju ongelmitta. Puhelinmyyjän soitto tulee usein yllättäen etkä ole voinut siihen varautua. Jos et muista voimassa olevan sähkösopimuksesi tietoja, kuten sähkön hintaa ja sopimuksen kestoaikaa, voit pyytää myyjää soittamaan uudelleen ja tarkistaa nykyisen sopimuksesi tiedot ensin sähkölaskustasi.

Sähkön puhelinmyyjät aloittavat puhelun usein lupaamalla edullisempaa sähkön hintaa. Tällaisiin lupauksiin sähkölaskussa saatavasta säästöstä on syytä suhtautua varauksella, koska myyjä ei voi yleensä tietää, millä hinnalla tällä hetkellä ostat sähkösi. Voit pyytää, että myyjä näyttää säästöväitteensä toteen. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi niin, että myyjän tarjoaman sopimuksen hintaa verrataan omasta sähkölaskustasi ilmenevään hintaan ja lasketaan, onko laskun loppusumma myyjän tarjoamassa sopimuksessa edullisempi.

Tällaista hintavertailua ei ole kuitenkaan mahdollista tehdä, jos myyjä tarjoaa sopimusta, jonka hinta määräytyy suoraan sähkön kulloisenkin pörssihinnan perusteella. Pörssihinta vaihtelee sopimusaikana jatkuvasti ylös- ja alaspäin eikä pörssihinnan tulevasta edullisuudesta voida tällöin antaa takeita.

Jos nykyinen sähkönmyyntisopimuksesi on voimassa määräaikaisena, uuden sopimuksen tekemistä kannattaa lykätä myöhemmäksi.

Sopimuksen syntyminen edellyttää kirjallista vahvistusta

Puhelinmyynnissä yrityksen on puhelinkeskustelun jälkeen toimitettava tekemänsä tarjous kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla kuluttajalle.

 • Elinkeinonharjoittajan on toimitettava tarjous esimerkiksi sähköpostiosoitteeseesi tai henkilökohtaiseen asiakaskansioosi siten, että saat tarjouksen puhelinkeskustelun jälkeen henkilökohtaisesti.  Tarjous voidaan toimittaa myös esimerkiksi henkilökohtaisesti tekstiviestitse, jolloin tarjouksen on kokonaisuudessaan mahduttava tekstiviestiin, eikä esimerkiksi tekstiviestissä oleva linkki elinkeinonharjoittajan verkkosivustolle ole riittävä.
 • Sinulla on oltava tosiasiallinen mahdollisuus tallentaa ja kopioida tarjous.

Sinun on hyväksyttävä tarjous puhelinkeskustelun jälkeen kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla, jotta sopimuksesta tulisi sitova. Sinulle on tarjouksen toimittamisen yhteydessä ilmoitettava myös siitä, että jos et hyväksy kyseistä tarjousta pysyvällä tavalla, et tule sidotuksi sopimukseen eikä sinulla ole velvollisuutta maksaa hyödykettä tai palauttaa tai säilyttää sitä.

Riitatilanteessa yrityksen pitää todistaa, että tarjous on toimitettu sinulle laissa säädetyllä tavalla ja olet saanut edellä mainitun ilmoituksen.

 • Jos et ole puhelinkeskustelun jälkeen hyväksynyt elinkeinonharjoittajan tarjousta, et tule sidotuksi sopimukseen eikä sinulta tällöin saa vaatia maksua, tuotteen palauttamista, tuotteen säilyttämistä tai muuta toimenpidettä.
 • Jos olet omasta aloitteestasi ottanut yhteyttä elinkeinonharjoittajaan tai jos elinkeinonharjoittaja on ottanut sinuun yhteyttä nimenomaisesta pyynnöstäsi, kirjallista vahvistusta sopimuksen syntymiseksi ei vaadita. Esimerkiksi jos elinkeinonharjoittaja soittaa sinulle nimenomaisen yhteydenottosi tai soittopyyntösi vuoksi.

Yrityksille: Oh­jeis­tus pu­he­lin­myyn­tiin liit­ty­vis­tä vel­voit­teis­ta

Määräaikaisen sopimuksen vaihtamista kannattaa lykätä

Jos sinulla on voimassa oleva määräaikainen sopimus, uutta sopimusta ei kannata tehdä sen aikana. Uusi sopimus voi tulla voimaan vasta, kun aikaisemman  sopimuksesi määräaikaisuus päättyy. Jos teet uuden sopimuksen kesken aikaisemman sopimuksen voimassaoloa, sen voimaantulo voi – riippuen sopimuksen kestoajasta – siirtyä useiden kuukausien tai jopa 1–2 vuoden päähän. Pitkä odotusjakso ennen uuden sopimuksen alkamista aiheuttaa helposti sekaannusta sähkösopimustesi hoidossa. Odotellessasi sähkön markkinahinta ja muut sopimuksen tekoajan olosuhteet saattavat myös muuttua.

Myyjän on annettava puhelimessa keskeiset tiedot sopimuksesta

Vertaa myyjän tarjoaman sopimuksen hintaa oman sopimuksesi hintaan. Energiahinnan (snt/kWh) lisäksi hintaan voi sisältyä myös perusmaksu (€/kk).

Kiinnitä huomiota myös siihen, millä tavoin sopimuksen hinta voi muuttua:

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus  
Myyjä voi korottaa hintaa ilmoittamalla siitä 30 päivää etukäteen. Voit tällöin irtisanoa sopimuksen kahden viikon irtisanomisajalla.

Määräaikainen sopimus 
Myyjä ei voi muuttaa sähkön hintaa kesken sopimuskauden, jollei kyse ole esimerkiksi veromuutoksesta. Määräaikainen sopimus on kuitenkin sitova koko määräajan ja voit irtisanoa sen vain sopimusehdoissa määritellyissä tilanteissa, kuten muuton yhteydessä.

Sähkön hinta on sidottu myyjästä riippumattomaan määräytymisperusteeseen 
Sähkön hinta voidaan sopimuksessa kytkeä esimerkiksi pohjoismaiseen sähköpörssiin. Hinta voi tällöin sopimuksessasi vaihdella ilman, että saat myyjältä muutoksista ennakkoilmoituksen.

Sopimuksen peruuttaminen

Vaikka olisit puhelimessa hyväksynyt myyjän tarjoaman sähkönmyynti­sopimuksen, sinulla on oikeus peruuttaa sopimus. Ilmoita peruuttamisesta myyjälle viimeistään 14 päivän kuluttua siitä, kun teit sopimuksen puhelimessa.

Myyjän on lähetettävä sinulle sopimusvahvistus kohtuullisessa ajassa sopimuksenteon jälkeen. Postitse tai sähköpostitse lähettävän sopimusvahvistuksen tulisi saapua sinulle noin viikon kuluessa sopimuksen tekemisestä. Vahvistuksen tulee sisältää sopimusta koskevat keskeiset tiedot sekä ohjeet sopimuksen peruuttamiseen.

Tarkista, että vahvistuksen tiedot sopimuksesta ovat oikeat ja vastaavat myyjän puhelimessa antamia tietoja. Sopimus tulee voimaan sopimusvahvistuksen sisältöisenä, jollet käytä oikeuttasi peruuttaa sopimus.

Sopimuksen pätevyyden kiistäminen

Jos et ole puhelimessa nimenomaisesti hyväksynyt sopimusta, mutta myyjä lähettää siitä huolimatta sinulle sopimusta koskevan kirjallisen vahvistuksen tai laskun, voit kiistää sopimuksen pätevyyden. Kiistämisen voit tehdä, vaikka 14 päivän peruuttamisaika olisi jo päättynyt.

Puhelinmyynnissä on myyjän vastuulla osoittaa, että olet hyväksynyt tarjotun sopimuksen ja että sopimus on muutenkin pätevästi syntynyt. Jos olet eri mieltä sopimuksen syntymisestä tai sen sisällöstä, myyjän tulee esittää koko myyntipuhelun kattava nauhoitus, josta käy ilmi myyjän sopimuksesta antamat tiedot ja se, että olet sopimuksen nimenomaisesti hyväksynyt. Sähkönmyyntisopimuksen pätevyys ei edellytä, että olet allekirjoittanut sopimuksen, vaan sopimus voidaan tehdä pätevästi myös suullisesti.

Voit kiistää sopimuksen pätevyyden myös silloin, jos myyjä ei ole lähettänyt sinulle sopimusta koskevaa kirjallista vahvistusta tai jos vahvistus on tullut perille niin myöhään, ettei sinulla ole ollut mahdollisuutta peruuttaa sopimusta etämyyntisäännösten mukaisessa 14 päivän määräajassa sopimuksenteosta.

Jos sinulla on peruste kiistää sähkönmyyntisopimuksen pätevyys, toimi näin 

 • Ilmoita uutta sopimusta tarjonneelle myyjälle mahdollisimman pian sähköpostilla tai muuten kirjallisesti, että kiistät sopimuksen syntymisen. Kerro myös kiistämisen peruste.

   

 • Ilmoita myös sähkön siirtoa alueellasi hoitavalle verkkoyhtiölle, että kiistät kyseisen myyjän sähkönmyyntisopimuksen pätevyyden. Voit vaatia, ettei verkkoyhtiö toteuta myyjänvaihtoa ja jos muutos on ehditty jo tehdä, verkkoyhtiön tulee palauttaa sinut aiemman sähkönmyyjäsi asiakkaaksi.

  Jos uuden sähkönmyyjän sähköntoimitus on jo alkanut silloin, kun kiistät sopimuksen, uudella myyjällä on oikeus veloittaa toimitetusta sähköstä kohtuullinen korvaus, jos kiistämisesi osoittautuu myöhemmin perusteettomaksi.

 • Jos reklamaatiosi yritykselle ei tuota toivomaasi tulosta, ota yhteyttä kuluttajaneuvontaan. Kuluttajaneuvonnasta saat maksutta opastusta ja sovitteluapua riitatilanteessa.

   

  Kuluttajaneuvonnan puhelinpalvelu

  Palveluaika normaalisti ma, ti, ke, pe klo 9–12, to klo 12–15.