Helenin ja LämpöYkkösen välisen yrityskaupan käsittely KKV:ssä rauennut

Helen Oy ja LämpöYkkönen Oy ovat peruneet Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KKV) ilmoitetun yrityskaupan. KKV:n alustavan arvion mukaan yrityskauppa olisi johtanut haitallisiin kilpailuvaikutuksiin Helenin kaukolämpöverkon alueella kaukolämpöön liitettävien lämpöpumppujen markkinoilla.

Energiayhtiö Helen Oy ja lämpöpumppujärjestelmiä toimittava LämpöYkkönen Oy ilmoittivat KKV:lle heinäkuussa yrityskaupan, jossa oli kyse yhteisyrityksen perustamisesta. Yhteisyrityksen tarkoituksena oli tarjota maalämpö- ja lämpöpumppuratkaisuja taloyhtiöille ja kiinteistöille. KKV arvioi yrityskaupan kilpailuvaikutuksia lämmitysjärjestelmissä, joissa lämpöpumppu kytketään kaukolämmön rinnalle kiinteistön vesikiertoiseen lämmitykseen. Järjestelmät parantavat kiinteistön energiatehokkuutta ja vähentävät kaukolämmön käyttöä.

KKV siirsi yrityskaupan jatkokäsittelyyn elokuussa. Markkinaoikeus pidensi marraskuussa asian käsittelymääräaikaa jatkumaan 26.1.2023 asti. Helen ja Lämpöykkönen ilmoittivat 1.12. peruuttavansa virastolle ilmoitetun yrityskaupan.

KKV:n alustavan arvion mukaan yrityskauppa olisi johtanut haitallisiin kilpailuvaikutuksiin kaukolämpöön liitettävien lämpöpumppujen markkinoilla. Yrityskaupan seurauksena Helenillä olisi ollut kaukolämpömarkkinan monopoliasemansa vuoksi kyky ja kannustin sulkea pois yhteisyrityksen kanssa kilpailevia lämpöpumpputoimittajia Helenin kaukolämpöverkon alueella.

Helenin mukaan yrityskauppa LämpöYkkösen kanssa tullaan toteuttamaan uudelleen järjesteltynä niin, että se jää kilpailulain mukaisten liikevaihtorajojen alapuolelle, jolloin yrityskauppa ei tulisi KKV:n tutkittavaksi. KKV:llä ei ole toimivaltaa tutkia yrityskauppoja, jotka eivät täytä laissa asetettuja kynnysarvoja.

Lisää aiheesta

Helenin ja LämpöYkkösen yrityskaupan käsittelymääräaikaa pidennetty 26.1.2023 saakka (KKV:n tiedote 18.11.2022)

KKV selvittää tarkemmin Helenin ja LämpöYkkösen välistä yrityskauppaa (KKV:n tiedote 19.8.2022)

Sanna Syrjälä

Johtaja, yksikön päällikkö

Mikko Heinonen

Tutkimuspäällikkö