Kasbonon perinnästä edelleen paljon yhteydenottoja

Kuluttajaneuvontaan tulee edelleen paljon yhteydenottoja Kasbono Oy:n perinnästä.  Kyse on kauan sitten syntyneistä veloista, jotka Kasbono on ilmoittanut ostaneensa alkuperäisiltä velkojilta.

Lisäys 2.12.2022: Huom! Yritys on muuttanut nimensä ja on nyt Justitus International Oy.

KKV ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto kertoivat jo vuonna 2020 Kasbonon lähettämistä epäselvistä perintäkirjeistä. Kuluttajaneuvontaan tulee edelleen paljon kuluttajien yhteydenottoja, joissa Kasbonon kerrotaan uhkaavan oikeudellisella perinnällä. Kyse on kauan sitten syntyneistä veloista, jotka Kasbono on ilmoittanut ostaneensa alkuperäisiltä velkojilta.

Monet perintäkirjeiden tai haasteen saajista pitävät vaatimuksia perusteettomina. Velkaa koskeva selvitys on ollut useissa tapauksissa niin puutteellinen, ettei velan olemassaoloa sen perusteella voida todeta.

Kasbonolla ei ole oikeutta harjoittaa vapaaehtoista perintää

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) ei ole hyväksynyt Kasbonoa perintätoiminnan harjoittajien rekisteriin. Lain mukaan perintäyhtiöt, jotka eivät ole rekisterissä, eivät saa harjoittaa vapaaehtoista perintää eli esimerkiksi lähettää maksuvaatimuksia. AVI kielsi vuonna 2020 Kasbonoa harjoittamasta vapaaehtoista perintää.

Vireillä satoja velkomuskanteita käräjäoikeuksissa

Oikeudellinen perintä ei edellytä rekisteröintiä. KKV:n tietojen mukaan tuomioistuimissa onkin käsittelyssä satoja Kasbonon vireille laittamia velkomuskanteita.  Erityisesti velkomuskanteita on laitettu vireille EGE Finance -pikavippiyhtiöltä vuosina 2009–2013 otetuista luotoista.

Kuluttajat ovat riitauttaneet kymmeniä käräjäoikeuksissa vireillä olevia velkomuskanteita. KKV:n tiedossa ei ole tapauksia, jossa velkomuskanne olisi riitautuksen jälkeen menestynyt.

Toimi näin, jos saat perintäkirjeen

Jos sait Kasbonolta perintäkirjeen ja katsot, että perintäkirjeessä vaaditun velan aiheellisuuteen, vanhentumiseen tai vaadittujen perintäkulujen kohtuullisuuteen liittyy epäselvyyksiä, voit pyytää selvityksen Kasbonolta.

Velallisena sinulla on oikeus saada selvityksessä muun muassa:
• velkakirja tai velan perusteena oleva asiakirja
• tieto velan vanhentumisen katkaisemisesta, esimerkiksi milloin perintäkirjeet on lähetetty ja mihin   osoitteeseen
• erittely vaadituista perintäkuluista
• selvitys velan lyhennyksistä.

Voit hyödyntää selvityksen tekemisessä reklamaatioapuria tai valituslomakkeita.

Toimi näin, jos sinut haastetaan oikeuteen

Jos katsot saatavan perusteettomaksi, vastaa haastehakemukseen asetetussa määräajassa tai pyydä lisäaikaa. Jos riitautat saatavan, kannattaa asiassa kääntyä yleisen oikeusavun tai yksityisen lakimiehen puoleen.

Velkomus on aiheeton esimerkiksi silloin, kun
• velkaa ei ole otettu
• velka on maksettu
• saatavan vanhentumista ei ole katkaistu vähintään 3 vuoden välein lähetetyillä perintäkirjeillä tai muilla tavoin – lue lisää täältä.

Kuluttaja-asiamies pyytää ilmoittamaan Kasbonoa koskevista tuomioista

Kuluttaja-asiamies seuraa Kasbonon velkomuksia koskevia ilmoituksia ja saatavia koskevia oikeudenkäyntejä. Kuluttaja-asiamies pyytää ilmoittamaan KKV:lle tuomioista, jotka koskevat velallisen riitauttamaa Kasbonon kannetta tai käräjäoikeuden viran puolesta tutkimaa kannetta.

Kuluttaja-asiamies toimii myös muutamassa oikeudenkäynnissä kuluttajan oikeudenkäyntiasiamiehenä.  Resurssisyistä kuluttaja-asiamies ei kuitenkaan ota tällä hetkellä enempää oikeustapauksia avustettavakseen.

Lue lisää:

Kasbono Oy ei saa harjoittaa vapaaehtoista perintätoimintaa – lue toimintaohjeet, jos sait kirjeen yritykseltä, AVI:n tiedote 23.3.2022

Tiedotetta päivitetty 11.4.2022 lisäämällä linkki reklamaatioapuriin ja valituslomakkeisiin.