KHO määräsi Isojoen Konehallille 1,75 miljoonan euron seuraamusmaksun jälleenmyyjien hintojen määräämisestä verkkokaupassa

Korkein hallinto-oikeus (KHO) katsoi Isojoen Konehalli Oy:n (IKH) syyllistyneen kiellettyyn määrähinnoitteluun määräämällä IKH-tuotteiden vähimmäismyyntihinnoista eräiden jälleenmyyjien verkkokaupoissa sekä sopimalla valtuutettujen jälleenmyyjiensä kanssa IKH-verkkokaupassa noudatettavasta kiinteästä jälleenmyyntihinnasta. KHO arvioi rikkomuksen olleen pitkäkestoinen, laadultaan vakava ja moitittava ja aiheuttaneen konkreettisia haitallisia vaikutuksia vähittäismarkkinoiden hintatasoon.  

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) esitti toukokuussa 2020 markkinaoikeudelle 9 miljoonan euron seuraamusmaksun määräämistä maahantuonti- ja rautakauppayritys Isojoen Konehallille kielletystä määrähinnoittelusta. KKV:n selvitysten perusteella IKH asetti myymilleen tuotteille suositushinnat, joita se painosti eri tavoin jälleenmyyjänsä noudattamaan. KKV katsoi, että määrähinnoittelu koski IKH-tuotteiden myyntiä jälleenmyyjien verkkokaupoissa ja kivijalkamyymälöissä.

Markkinaoikeus määräsi elokuussa 2022 IKH:lle 1,75 miljoonan euron seuraamusmaksun kielletystä määrähinnoittelusta. Markkinaoikeus katsoi, että IKH määräsi kilpailulainsäädännön vastaisesti jälleenmyyjiensä vähittäismyyntihinnoista näiden verkkokaupoissa maaliskuusta 2010 helmikuuhun 2015 saakka. Lisäksi IKH sopi valtuutettujen jälleenmyyjiensä kanssa ketjun yhteisessä verkkokaupassa noudatettavasta kiinteästä jälleenmyyntihinnasta vuodesta 2014 vuoteen 2020, jolloin KKV kielsi päätöksellään menettelyn. KKV ja IKH valittivat markkinaoikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

KHO katsoi päätöksessään, että IKH määräsi tuotteidensa vähittäismyyntihinnat sen ja valtuutettujen jälleenmyyjiensä yhteisessä verkkokaupassa sekä eräiden jälleenmyyjien osalta myös niiden omissa verkkokaupoissa. Markkinaoikeuden ratkaisusta poiketen KHO katsoi jääneen näyttämättä, että määrähinnoittelusta olisi sovittu kaikkien IKH-tuotteita verkkokaupoissaan myyvien jälleenmyyjien kanssa. KHO ei kuitenkaan alentanut IKH:lle määrättyä seuraamusmaksua. Arvioinnissa KHO huomioi rikkomuksen vakavuuden, moitittavuuden ja pitkäkestoisuuden sekä sen, että 1,75 miljoonan euron seuraamusmaksu oli melko matala suhteessa yrityksen kokonaisliikevaihtoon.

“Olemme tyytyväisiä siihen, että korkein hallinto-oikeus on tunnistanut IKH:n toiminnan luonteen laadultaan vakavana ja moitittavana kilpailurikkomuksena. Päätöksessä tunnistetaan määrähinnoittelun kuluttajille aiheuttamat konkreettiset haitalliset vaikutukset, mikä on tärkeä signaali menettelyn moitittavuudesta.”

Ylijohtaja Timo Mattila

Lisätietoja 

Jarno Sukanen

Johtaja, yksikön päällikkö

Eero Vähä-Vahe

Johtava asiantuntija

Virkavapaalla 4.8.2024 saakka.

    • Määrähinnoittelulla tarkoitetaan ylemmän ja alemman myyntiportaan – esimerkiksi maahantuojan ja jälleenmyyjän tai valmistajan ja maahantuojan – välisiä sopimuksia ja menettelytapoja, joiden tavoitteena on saada aikaan kiinteä tai vähimmäishintataso.
    • Hinnoista sopiminen eri myyntiportaiden välillä on lähes aina kiellettyä ja vahingollista, sillä se nostaa hintoja keinotekoisesti kuluttajien vahingoksi.
    • Määrähinnoittelu ei edellytä kirjallista sopimusta tavarantoimittajan ja jälleenmyyjän välillä.
    • Määrähinnoittelua on myös välillinen vaikuttaminen jälleenmyyntihintoihin esimerkiksi kannustamalla tai painostamalla tietyn hinnan noudattamiseen.
    • Määrähinnoittelu voi painostuksen ja kannustamisen sijasta syntyä myös ylemmän ja alemman myyntiportaan yhteisymmärryksessä. Määrähinnoittelu on kiellettyä riippumatta siitä, kumpi porras tekee aloitteen hinnoista sopimiseen.