KKV esittää seuraamuksia Turun kaupungille tähystystutkimusten laittomasta suorahankinnasta

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on 1.7.2022 tehnyt markkinaoikeudelle esityksen 30 000 euron seuraamusmaksun määräämiseksi Turun kaupungille laittomasta suorahankinnasta. KKV:n selvitysten mukaan Turun kaupunki teki tähystystutkimuksia koskevan suorahankinnan, vaikka sen olisi hankintalain mukaan pitänyt kilpailuttaa palvelut.

Turun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta teki marraskuussa 2021 päätöksen tähystystutkimusten hankinnasta suorahankintamenettelyllä. Hankinta koski mahasuolikanavan gastroenterologisia tähystystutkimuksia ja niihin liittyviä vastaanottokäyntipalveluja. Hankintapäätöksen mukaan suorahankinnan ennakoitu arvo oli enintään 600 000 euroa. Kaupunki valitsi palveluntuottajiksi Mehiläinen Oy:n, Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy:n ja Suomen Terveystalo Oy:n.

Turun kaupunki vetosi suorahankinnan perusteena hankintalain mukaiseen äärimmäiseen kiireeseen, jonka taustalla vaikuttivat hoitotakuun ylittäneet hoitojonot, yksikön henkilöstötilanteen äkillinen heikentyminen sekä tarve saada yhdistettyä Turun kaupungin poliklinikka Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (SSHP) poliklinikkaan nopealla aikataululla sote-uudistuksen toimeenpanoon liittyvien syiden vuoksi.

KKV aloitti asian selvittämisen oma-aloitteisesti talvella 2022. Hankintalaki edellyttää, että äärimmäisen kiireen tulee aiheutua hankintayksikön ulkopuolisesta, äkillisestä ja ennalta-arvaamattomasta seikasta, jota hankintayksikkö ei olisi kohtuudella voinut ennakoida. KKV katsoi, että Turun kaupungin hankinnassa ei ollut kysymys tällaisesta tilanteesta, vaan hankinta olisi pitänyt kilpailuttaa.

”Hankintalain tavoitteena on turvata julkisten varojemme tehokas käyttö. Laki antaa mahdollisuuden tehdä sosiaali- ja terveyspalvelujen hankintoja tietyissä tilanteissa joustavasti, mutta suorahankintaa ei voi käyttää pääsääntöisenä hankintakeinona. Jos hankintayksiköt tekevät laittomia suorahankintoja, yritykset eivät pääse kilpailemaan laadulla tai hinnalla”, sanoo KKV:n asiantuntija Sara Kurttila.

Julkinen versio esityksestä julkaistaan myöhemmin.

Lisätietoja: 

Säh­kö­pos­tio­soit­teet ovat muo­dos­sa etu­ni­mi.su­ku­ni­mi@kkv.fi

Max Jansson

Tutkimuspäällikkö

Kilpailu- ja kuluttajavirasto valvoo julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön noudattamista. KKV voi antaa havaitsemansa lainvastaisuuden johdosta hankintayksikölle huomautuksen tai muuta hallinnollista ohjausta. KKV voi myös kieltää laittoman suorahankinnan hankintapäätöksen täytäntöönpanon. Lisäksi virasto voi tehdä EU-kynnysarvot ylittävistä suorahankinnoista markkinaoikeudelle esityksen seuraamusten, kuten seuraamusmaksun, sopimuskauden lyhentämisen tai hankintapäätöksen kumoamisen määräämiseksi. Sama koskee kansalliset kynnysarvot ylittäviä hankintalain liitteessä E tarkoitettuja palveluhankintoja tai käyttöoikeussopimuksia, jotka on tehty suorahankintana ilman laissa säädettyä perustetta. Esitystä markkinaoikeudelle ei kuitenkaan voida tehdä, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinnasta suorahankintaa koskevan ilmoituksen.

Lue lisää hankintojen valvonnasta.