KKV esittää Valiolle 900 000 euron seuraamusmaksua Heinon Tukku -yrityskaupan hyväksymiseksi asetetun ehdon rikkomisesta

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) esittää, että markkinaoikeus määrää Valio Oy:lle 900 000 euron seuraamusmaksun. Valio ei ole noudattanut Heinon Tukun ostamisen yhteydessä antamaansa sitoumusta suojata kilpailevien valmistajien hintatiedot.

KKV hyväksyi vuonna 2021 ehdollisena yrityskaupan, jossa Valio osti foodservice-tukkukauppaa harjoittavan Heinon Tukun. Yrityskauppaa ei voitu hyväksyä sellaisenaan, sillä Valiolle olisi välittynyt Heinon Tukun kautta kilpailevien elintarvikevalmistajien hinnoitteluun liittyviä tietoja, mikä olisi vaikuttanut Valion kannustimiin omassa hinnoittelussaan. Tietojen välittyminen olisi rajoittanut valmistajien välistä kilpailua tuotteiden myynnissä foodservice-asiakkaille, kuten hotelleille, kahviloille ja ravintoloille sekä julkishallinnon laitoksille.

Kilpailuongelman poistamiseksi Valio sitoutui suojaamaan kilpailijoidensa luottamukselliset tiedot niin, että ne eivät välity organisaatiossa Valion tuotteiden hinnoittelusta vastaaville henkilöille. Tietojen suojaus toteutettiin tietojärjestelmärajauksilla ja ehtojen noudattamista valvomaan nimitettiin riippumaton asiantuntija.

KKV esittää seuraamusmaksua keskeisen yrityskauppaehdon rikkomisesta

Valio ilmoitti KKV:lle vuoden 2022 lopulla havainneensa virheen kilpailijoiden hintatietojen suojauksessa. Tietojärjestelmäpalomuurin virheen vuoksi foodservice-asiakkaiden myyntiä hoitavan Valio Aimon henkilöstöllä oli ollut pääsy Valion kilpailijoiden hintatietoihin useiden kuukausien ajan.

KKV katsoo, että Valio ei ole noudattanut yrityskaupan hyväksymisen keskeisintä ehtoa, jolla estetään kilpailijoiden hintatietojen välittyminen kilpailulle haitallisella tavalla.

KKV esittää Valiolle rikkomuksesta 900 000 euron seuraamusmaksua. Seuraamusmaksun määräämisestä päättää markkinaoikeus.

”Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun KKV esittää seuraamusmaksua yrityskauppaehdon rikkomisesta. Yrityskauppavalvonnan tehokkuus ja uskottavuus edellyttävät, että yrityskaupan ehtoja noudatetaan ja virasto puuttuu tehokkaasti havaittuihin rikkomuksiin.”

Johtaja Sanna Syrjälä

Lisätietoa 

Lauri Kirkkola

Tutkimuspäällikkö

Riina Autio

Johtava asiantuntija