KKV hyväksyi ehdollisena Bewin ja Jackon Holdingin välisen yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 1.7.2022 yrityskaupan, jossa BEWI ASA hankkii Jackon Holding AS:n. Kaupan hyväksymisen ja täytäntöönpanon ehtona on, että Bewi myy EPS-eristeiden valmistuksen ja myynnin Suomen liiketoimintansa kokonaisuudessaan.

KKV on selvittänyt Bewin ja Jackon Holdingin välisen yrityskaupan kilpailuvaikutuksia. Bewi ja Jackon ovat norjalaisia, kansainvälisesti toimivia teollisuuskonserneja, jotka valmistavat ja myyvät eriste-, pakkaus- ja komponenttituotteita pääasiassa EPS-, XPS- ja EPP-materiaaleista. Yritysten toiminta kattaa koko tuotantoketjun raaka-aineiden valmistuksesta ja myynnistä lopputuotteiden valmistukseen ja myyntiin.

KKV:n selvitysten perusteella yrityskaupalla olisi Suomessa haitallisia kilpailuvaikutuksia EPS-lämpö- ja -routaeristeiden markkinoilla. Markkina on jo nykyisin hyvin keskittynyt. Yrityskaupan seurauksena osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus nousisi huomattavan korkeaksi eikä markkinoille jäisi riittävästi kilpailua.

EPS-eristeiden markkinoilla on aiemmin havaittu kartelli. Markkinoilla on myös lukuisia piirteitä, jotka helpottavat hiljaisen yhteisymmärryksen saavuttamista ja siitä seuraavaa kilpailun vähentymistä. Yrityskaupan seurauksena tapahtuva markkinoiden keskittyminen ja toimijoiden määrän väheneminen helpottaisivat toiminnan yhteensovittamista ilman nimenomaista sopimistakin.

KKV ei havainnut kilpailuongelmia XPS-eristeissä. Vaikka XPS-eristeidenkin tuotanto on Suomessa keskittynyt, markkinoille jää edelleen riittävästi kilpailua yrityskaupan jälkeenkin.

EPS-eristeiden liiketoiminnan myynti ehtona kaupan hyväksymiselle

Yrityskaupasta aiheutuvat kilpailuongelmat voidaan usein poistaa asettamalla yrityskaupan toteutumisen edellytykseksi ehtoja. Bewi sitoutuu myymään EPS-eristeitä Suomessa valmistavan ja myyvän tytäryhtiönsä, BEWI Insulation Oy:n, kolmannelle osapuolelle. Sitoumuksen seurauksena markkina ei keskity yrityskauppaa edeltävästä tilanteesta. Sitoumuksen tehokkuutta varmistaa se, että yrityskauppaa ei voida panna täytäntöön ennen kuin ostajan kanssa on tehty sitova sopimus, ja KKV on hyväksynyt ostajan.

KKV:n arvion mukaan sitoumukset riittävät ratkaisemaan yrityskaupasta aiheutuvat kilpailuongelmat ja varmistamaan kilpailullisen rakenteen säilymisen markkinoilla.

KKV:n päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu.

Lue lisääKKV sel­vit­tää tar­kem­min Bewin ja Jac­kon Hol­din­gin vä­lis­tä yri­tys­kaup­paa, KKV:n tiedote 4.5.2022

Lisätietoja: 

Sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi@kkv.fi

Aino Jankari

Erityisasiantuntija

Sanna Syrjälä

Johtaja, yksikön päällikkö