KKV hyväksyi ehdollisena Loomiksen ja Automatian välisen yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 14.10.2020 ehdollisena yrityskaupan, jossa Loomis AB hankkii Automatia Pankkiautomaatit Oy:n. Kaupan hyväksymisen ehtona osapuolet sitoutuivat tarjoamaan Loomiksen kilpailijoille pääsyn Automatian rahahuoltojärjestelmään sekä jatkamaan arvokuljetus- ja rahankäsittelypalveluiden ostamista Loomiksen merkittävimmältä kilpailijalta seuraavien viiden vuoden ajan.

KKV:lle ilmoitettiin 8.4.2020 järjestely, jossa arvokuljetus- ja rahankäsittelypalveluita tarjoava ruotsalainen Loomis hankkii Automatian kolmelta pankilta, OP:lta, Danske Bankilta ja Nordealta. Automatia vastaa Suomessa pankkien rahahuollosta, muun muassa ylläpitämällä Otto-automaattiverkostoa. Automatia on ulkoistanut rahahuoltoon liittyvät arvokuljetus- ja rahankäsittelypalvelut Loomikselle ja tämän kilpailijalle Avarn Cash Solutions Oy:lle.

Kyseessä on yrityskauppa, jossa kaksi eri tuotantoportaalla toimivaa yritystä yhdistyvät. KKV:n laajoissa selvityksissä kävi ilmi, että alemmalla tuotantoportaalla toimivan Loomiksen merkittävin kilpailija Avarn sulkeutuu yrityskaupan myötä pois markkinoilta, jos yrityskaupalle ei aseteta ehtoja. Jos Avarn poistuu markkinoilta, kilpailu jo ennestään hyvin keskittyneillä arvokuljetus- ja rahankäsittelypalveluiden markkinoilla heikkenee entisestään.

”On kuluttajien kannalta huono asia, että kilpailu estyisi, koska lähtökohtaisesti se johtaa aina hintojen nousemiseen. Jos kilpailu arvokuljetus- ja rahankäsittelymarkkinoilla estyy, käteisen käytöstä tulee kuluttajille todennäköisesti kalliimpaa ja heidän mahdollisuutensa käyttää käteistä maksuvälineenä vähenevät”, kuvaa tutkimuspäällikkö Mikko Heinonen.

Ehtokokonaisuus poistaa havaitut kilpailuongelmat

Kilpailuhuolien poistamiseksi Loomis ja Automatia sitoutuivat tarjoamaan nykyisille ja uusille arvokuljetus- ja rahankäsittelypalveluiden tarjoajille pääsyn Automatian kassaan ja Ottonet-käyttöliittymään seuraavien viiden vuoden ajan.

Lisäksi Loomis ja Automatia sitoutuivat muun ohella jatkamaan arvokuljetus- ja rahankäsittelypalveluiden ostamista Avarnilta nykyisin ehdoin seuraavien kahden vuoden ajan ja tätä seuraavat kolme vuotta porrastetun vähimmäisostovelvoitteen mukaisesti.

Esitetyt ehdot olivat KKV:n arvion mukaan riittäviä poistamaan selvityksissä havaitut kilpailuongelmat, ja yrityskauppa voitiin hyväksyä ehdollisena.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu.

Julkinen versio päätöksestä

Lue lisää:

Loomiksen ja Automatian yrityskaupan käsittelymääräaikaa on jatkettu 14.10.2020 saakka, KKV:n tiedote 22.9.2020
Loomiksen ja Automatian yrityskaupan käsittelymääräaikaa on jatkettu 23.9.2020 saakka, KKV:n tiedote 14.8.2020
KKV selvittää tarkemmin Loomiksen ja Automatian välisen yrityskaupan kilpailuvaikutuksia, KKV:n tiedote 14.5.2020

Lisätietoja:
Tutkimuspäällikkö Mikko Heinonen, p. 029 505 3162
Ekonomisti Aapo Aaltio, p. 029 505 3003
etunimi.sukunimi@kkv.fi

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä. Yrityskauppailmoituksen käsittely on tarvittaessa kaksivaiheinen. Ns. ensi vaiheen käsittely kestää enintään 23 työpäivää. Jos kaupalla ei selvästikään ole vahingollisia kilpailuvaikutuksia tai jos vahingolliset vaikutukset voidaan estää osapuolten ehdottamin ehdoin, kauppa hyväksytään ensi vaiheen käsittelyssä. Muussa tapauksessa virasto tekee päätöksen asian siirtämisestä jatkokäsittelyyn, jossa kauppa ja sen kilpailuvaikutukset selvitetään perusteellisesti. Jatkokäsittely kestää enintään 69 työpäivää. Markkinaoikeus voi pidentää II-vaiheen käsittelyaikaa korkeintaan 46 työpäivällä.

Lue lisää yrityskauppavalvonnasta.