KKV:n katsaus: Koronapandemia näkyi myös julkisissa hankinnoissa

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on julkaissut raportin, jossa esitellään julkisten hankintojen valvonnan tuloksia ja valvonnasta tehtyjä havaintoja vuodelta 2020. Valvonnassa näkyivät erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelut sekä koronapandemian vaikutus. Monia hankintoja perusteltiin koronatilanteen aiheuttamilla poikkeuksellisilla olosuhteilla.

Valtaosa virastossa vuonna 2020 vireille tulleista julkisten hankintojen valvonnan asioista koski kuntien ja kuntayhtymien hankintoja. Monet niistä liittyivät sosiaali- ja terveyspalveluihin. Taustalla vaikuttaa se, että sote-hankinnat ovat usein kooltaan ja arvoltaan merkittäviä ja niiden sopimuskaudet ovat pitkiä. Myös sote-uudistukseen varautuminen ja koronapandemia ovat vaikuttaneet terveydenhuollon toimintaan ja vaikeuttaneet sote-hankintoja.

Vuonna 2020 nousivat jälleen esiin ongelmat, jotka liittyvät hankintojen valvonnan kuuden kuukauden määräaikaan. Hankintalain mukaan KKV:n on aloitettava selvitystoimenpiteet kuuden kuukauden kuluessa lainvastaisen suorahankintasopimuksen tekemisestä, jotta asia voidaan viedä markkinaoikeuteen. Usein tieto hankinnasta saadaan kuitenkin vasta viiveellä, ja tietojen pimittäminen tehdystä hankintasopimuksesta tai sopimukseen tehdystä muutoksesta saattaa olla myös tarkoituksellista.

Myös koronapandemia näkyi hankintojen valvonnassa. Vuoden 2020 aikana vireille tuli useampia asioita, joissa suorahankintoja tai sopimuskauden jatkamista perusteltiin koronasta aiheutuvalla kiireellä ja resurssipulalla. Virasto myös vastaanotti useita vihjeitä koronatilanteeseen liittyvistä suorahankinnoista.

KKV teki vuonna 2020 kaksi esitystä markkinaoikeudelle ja antoi kahdessa asiassa hallinnollista ohjausta hankintayksiköille.  Näistä kolme liittyi kuntien tai kuntayhtymien tekemiin sote-hankintoihin ja yhdessä oli kyse valtionyhtiö Veikkauksen keskuspelijärjestelmän hankinnasta. Viraston tekemät esitykset markkinaoikeudelle ja annetut hallinnollisen ohjauksen päätökset löytyvät KKV:n verkkosivuilta.

Julkisten hankintojen valvonnan tulosten raportointi 2020

Lisätietoja:
Tutkimuspäällikkö Max Jansson, p. 029 505 3688
etunimi.sukunimi@kkv.fi
Johtava asiantuntija Anni Vanonen, p. 029 505 3875
etunimi.sukunimi@kkv.fi